Unsere Neuheiten

 • Wotkryj sej swětnišćo! • za słuchopisak BOOKii

  Wotkryj sej swětnišćo! • za słuchopisak BOOKii

  Braun, Christina; Kaiser, Claudia
  16,95 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Swětnišćo – njeskónčne dalokosće a šěrokosće, njeznate zwuki a zaćišće. Što je słóncowy system? Čehodla je naša zemja jónkróćna? Kak přebywaja astronawća w swětnišću? Što su planety a hwězdna? Je na Marsu žiwjenje? Podajće so z BOOKii-pisakom na ekspediciju a słuchajće, kak na přikład swětnišćo klinči abo kak raketa startuje. Pohladajće pod woknješka a wotkryjće sej zajimawostki. A znowa wuwabjeja hry a eksperimenty waše wušiknosće.

 • Składnostne hrónčka

  Składnostne hrónčka

  14,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Narod dźěsća, šulski zastup, dźeń maćerje, kulowate narodniny, kwas a mandźelske jubileje abo žarowanje – w žiwjenju mamy wjele składnosćow, ke kotrymž trjebamy serbsku baseń abo hrónčko. Silwija Wjeńcyna, sama pilna awtorka tajkich, je něhdźe 170 pozbudźowacych, lóštnych, dźaknych a tróštowacych hrónčkow a basnjow za wšě tute składnosće zezběrała. Woblubowanym bjezčasnym twórbam Michała Nawki, kiž buchu swój čas hižo w knize “Łónčko hrónčkow” wozjewjene, so nowše a nowe přidruža, mjez druhim z pjera Marje Brězanoweje, Bena Budarja, Hańže Winarjec, Moniki Kochoweje, Sabiny Žuroweje a zestajerki sameje.

 • Historisch-etymologisches Wörterbuch der sorbischen Sprachen

  Historisch-etymologisches Wörterbuch der sorbischen Sprachen

  60,00 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
  Das Standardwerk zur sorbischen Sprachgeschichte beschreibt den ober- und niedersorbischen schriftsprachlichen und dialektalen Wortschatz mit Blick auf Wortherkunft und Bedeutung.
 • Prěni raz • Powědki wo lubosći a druhich šmjatach

  Prěni raz • Powědki wo lubosći a druhich šmjatach

  16,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Marek ma prěni raz před wočimi swojich sobušulerjow a šikwaneje Matildy ze skakanskeje wěže skočić. Hana je měsac wot wučby wuzamknjena, dokelž je sobušulerjej nós złamała. Je wopušćeny dom na kromje města woprawdźe prawy blak za prěni rendezvous Jěwy a Feliksa? – Dźesać awtorow, dźesać stawiznow, ale wjele wjac dožiwjenjow a dóńtow. Hdyž sej młodźi ludźo potajnstwa žiwjenja wotkrywaja, je to z mnoho „prěnimi razami“, z někotrejžkuli překwapjenku, ale tež z njewěstosću a přesłapjenjom zwjazane.

  »Antologija ‚Prěni raz‛ słuša k najzajimawšim a bjezdwěla k najbóle wotměnjawym publikacijam, kotrež je LND w lěće 2023 wudało.«

  »LND doporuča antologiju čitarkam a čitarjam w starobje wot dwanaće lět, a tale cilowa skupina so zawěsće we wjetšinje přinoškow sama spóznawa. Tola tež wyšim semestram měli so powědančka spodobać ‒ ćim bóle, hdyž sej dalše ‚dorosćeniše׳ woršty a meta-runiny wotkrywaja, kajkež su za dobru tak mjenowanu młodźinsku literaturu charakteristiske.« Bosćan Nawka w SN 

  Awtorki a awtorojo: Pětr Dźisławk, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Dušan Hajduk-Veljković, Andreja Chěžcyna, Měrka Mětowa, Sylwija Šěnowa, Diana Šołćina, Pětr Šołta, Měrćin Wjenk, Annamaria Zahonowa

  tež jako e-book

 • Wie ein Mittelpunkt entsteht

  Wie ein Mittelpunkt entsteht

  24,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Der zwölfte Band der Reihe »Die sorbische Bibliothek« ist die erste Anthologie der Edition. Sie enthält Prosastücke, die allesamt nach 1990 entstanden sind, überwiegend deutsche Autorfassungen. Unter den neun Erstveröffentlichungen finden sich Jurij Brězans »Brief an meine Enkel« in der Übersetzung der Herausgeberin Maria Matschie sowie »Das Meilensteinpuzzle« von Kerstin Młynkec. Fragen nach dem Woher und dem Wohin, nach Verwundungen und Vorurteilen, nach Aufbruch und Ausblick sind zentrale Themen der 22 Erzählungen. Der Form nach vielfältig, eint sie die beständige Auseinandersetzung mit Herkunft, Identität und Wandel. Was bleibt, was wird sich verändern?

  Autorinnen und Autoren: Jurij Brězan, Benno Budar, Měrana Cušcyna, Róža Domašcyna, Benedikt Dyrlich, Dušan Hajduk-Veljković, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Jurij Koch, Kito Lorenc, Měrka Mětowa, Kerstin Młynkec, Christian Schneider, Dorothea Šołćina, Angela Stachowa

Unsere Bestseller und Empfehlungen

 

Aktuelle Informationen

Rozrost Towaršneho spěwnika
Rozrost Towaršneho spěwnika

Aplikacija „Towaršny spěwnik“ je wo dalši pakćik spěwow rozrostła. Wo tym informuje Ludowe nakładnistwo Domowina, kotrež app wobhospodarja. Wot nětka su tež dźěćace spěwy integrowane.  ...

mehr anzeigen»
Aus der Smoler`schen Verlagsbuchhandlung
Aus der Smoler`schen Verlagsbuchhandlung

Die Smoler'sche Buchhhandlung ist täglich wieder von um 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr für Sie geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

mehr anzeigen»
Klappkarten für jeden Anlass
Klappkarten für jeden Anlass

Schon gewusst?
Unsere Klapp-, Glückwunsch-, und weitere tolle Grußkarten können Sie jetzt ganz bequem online bestellen!
Einfach hier klicken und stöbern.

mehr anzeigen»
Sorbische Literatur in deutscher Sprache – Prosastücke aus den Jahren nach 1990 erschienen
Sorbische Literatur in deutscher Sprache – Prosastücke aus den Jahren nach 1990 erschienen

Seit dem Jahr 2000 gibt der Domowina-Verlag in der Reihe „Die sorbische Bibliothek“ bedeutende Werke sorbischen literarischen Erbes und zeitgenössischer Literatur in deutscher Sprache heraus. Der zwölfte Band mit dem Titel „Wie ein Mittelpunkt entsteht“ ist die erste Anthologie in der repräsentativen Edition. Sie enthält 22 Prosastücke, die allesamt nach 1990 entstanden sind, überwiegend Autorfassungen.

mehr anzeigen»
Zaspy titelna wjas w nowej Pratyji
Zaspy titelna wjas w nowej Pratyji

Nowa Pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Jeje lětosna titelna wjas jo rodna wjas Kita Šwjele: Zaspy. Bóžko jo Serbska pratyja 2024 ta slědna, za kótaruž jo znaty fotograf Thomas Kläber wótmólował žywjenje w titelnej jsy. Dogromady jo to gótował we 28 našych jsach.

mehr anzeigen»