Unsere Neuheiten

 • Dźesać mojich porsćikow

  Dźesać mojich porsćikow

  9,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Hibajće swoje palcy a porsćiki! Hač „Himplašk a pimplašk taj palčikaj“, „Mała husańca“ abo „Pica na chribjeće“ lóštne to hibanje a žiwjenje z rukomaj a po chribjeće. Swój wulki wustup maja naše porsćiki. Znajeće je? Palc, pokazowak, srjedźak, pjeršćenjak a małušk powjedu was po pisanje ilustrowanej knižce. Lóštne hrónčka su w tutej zběrce k zaběrje z najmjeńšimi dźěćimi zhromadźene.

  Dźesać mojich porsćikow – Porstowe hry, Baje, baje basničku – Hrónčka, Myška běži, dźěrku pyta – Hry, Jedyn, dwaj, tři, dźi no dźi! – Wuličenki

  Za dźěći wot 2 lět

 • Łuskač 2 ─ wučbnica

  Łuskač 2 ─ wučbnica

  Lippmann, Frank / Poser, Katja
  18,95 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Natwar wučbnicy je rozrjadowany po zwučenym wašnju kaž we Łuskaču 1 a 4 do třoch wobłukow:

  wobłuk: Zakładna strona. Šuler/ka dóstanje na jednanje orientowany zastup do maćizny. Nowu wědu móže na zakładźe wobšěrneho poskitka wšelakorych nadawkow zwučować. Nadawki su jasne diferencowane ze zakładnymi, ćešimi a wosebje ćežkimi nadawkami. Dźěćom stajnje po boku je rapak Traks jako motiwowacy wuknjenski přewodnik.

  wobłuk: Wospjetowanje. Tu pokaza šuler/ka, što je nowe nawuknył/a a što hišće móže. Wón/Wona skrućuje zakładnu wědy z pomocu zwučowanjow a wospjetowanjow.

  wobłuk: Hłowu trenować. Tu móže šuler/ka sej hłójčku łamać, rozmyslować a hrać.

 • Mój wulki wobrazowy słownik – Mój swět

  Mój wulki wobrazowy słownik – Mój swět

  Prusse, Daniela
  9,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Što wšo so w swěće a doma před durjemi stawa, steji w srjedźišću noweje wobrazoweje knihi za dźěći wot dweju lět, kotruž je Bianka Wjeńcyna z němčiny přełožiła. Kniha z titulom „Mój wulki wobrazowy słownik – Mój swět“ wotkrywa dźěćom wšelake wobłuki wšědneho žiwjenja, haj samo swěta. Zeznaja a nawuknu zapřijeća a pomjenowanja wosobow, wěcow, předmjetow abo powołanjow a rozšěrjeja tak na lóštne a zabawjace wašnje swój słowoskład.

  Hač w pěstowarni abo na burskim statoku, hač pola wohnjoweje wobory abo pola policije, hač na dwórnišću abo při přistawje – wšudźe so mjerwi a pilnje dźěła. Tež w zwěrjencu je žiwjenje – wopicy wjesele skakaja a girafy dadźa sej słomu zesłodźeć. Što pak činja delfiny w morju a štó klepa w lěsu wo zdónk?

  Wot 2 lět

  Was gibt es in der Welt und vor der Haustür alles zu sehen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet das neue sorbischsprachige Bildwörterbuch „Mein großes Bildwörterbuch – Meine Welt“. Farbenfrohe Illustrationen laden ein, ihren Alltag zu erkunden. Ob im Kindergarten oder auf dem Bauernhof, bei der Feuerwehr oder der Polizei – überall wir fleißig gewerkelt. Auf spielerische Art erweitern die Kinder dabei ihren sorbischen Wortschatz.

  Ab 2 Jahren

 • Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět

  Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět

  Prusse, Daniela
  9,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  W tych knigłach póznajo małe góle na 14 wjelikich wobrazach z krotkimi tekstami swój swět: źiśownju a supermark, žywnosć a twaŕnišćo, wognjowu woboru a policiju, chórownju, wótpóranje wótpadkow, zwěrjeńc, dwórnišćo, pśistaw a lětanišćo, mórjo a gólu. Pśi tom póznajo teke trjebne pomjenjenja luźi, zwěrjetow, rostlinow a wěcow a rozšyrja na taki part swój słowoskład.

  Co wšykno trjebaju rucnikarje? Kak wuglěda we wognjaŕni? Z kótarymi instrumentami pśepytujo tebje gójc? Co gótujo se z wótpadkami? Co wšykno se stanjo, nježli smějoš do lětadła zastupiś? Wótegrona na te a dalšne pšašanja su napisane a namólowane w tych barwnych kniglickach.

  Wót 2 lětowu

  Was gibt es alles in meiner Welt zu erleben? Das beantwortet Kindern ab 2 Jahre das vorliegende sorbischsprachige Bilder-Wörter-Buch „Meine Welt“. Insgesamt 14 farbenfrohe Illustrationen mit kurzen Texten laden sie ein, ihre Welt in Bild und Wort zu erkunden: im Kindergarten, Supermarkt und Krankenhaus, auf dem Bauernhof und der Baustelle, bei Feuerwehr, Polizei und Müllentsorgung, am Bahnhof, Hafen und Flughafen, im Tierpark, Wald und Meer. Auf spielerische Art erweitern die Kinder dabei ihren sorbischen Wortschatz.

  Ab 2 Jahren

 • Łuskač 3 ─ wučbnica

  Łuskač 3 ─ wučbnica

  Lippmann, Frank / Poser, Katja
  18,95 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Natwar wučbnicy je rozrjadowany po zwučenym wašnju kaž we Łuskaču 1 a 4 do třoch wobłukow:

  wobłuk: Zakładna strona.

  Šuler/ka dóstanje na jednanje orientowany zastup do maćizny. Nowu wědu móže na zakładźe wobšěrneho poskitka wšelakorych nadawkow zwučować. Nadawki su jasne diferencowane ze zakładnymi, ćešimi a wosebje ćežkimi nadawkami. Dźěćom stajnje po boku je rapak Traks jako motiwowacy wuknjenski přewodnik.

  wobłuk: Wospjetowanje. Tu pokaza šuler/ka, što je nowe nawuknył/a a što hišće móže. Wón/Wona skrućuje zakładnu wědy z pomocu zwučowanjow a wospjetowanjow.

  wobłuk: Hłowu trenować. Tu móže šuler/ka sej hłójčku łamać, rozmyslować a hrać.

Sorbische Geschichte

 

Aktuelle Informationen

Lustvolle Sammlung mit Fingerspielen erschienen
Lustvolle Sammlung mit Fingerspielen erschienen

Bekannte Fingerspiele wie „Himpelchen und Pimpelchen“ oder „Kleine Raupe“ sorgen besonders bei den Kleinsten für Aufregung und Spaß und sind nun auch in sorbischer Sprache erhältlich. „Dźesać mojich porsćikow“ (Zehn kleine Finger) heißt das neue Buch für die Kleinsten, das Lydia Matschie zusammengestellt hat.

mehr anzeigen»
ZJAWNE WUPISANJE MĚSTNA
ZJAWNE WUPISANJE MĚSTNA

W redakciji NOWEGO CASNIKA ma se k 1.1.2021 městno

šefredaktora (m/ž/d) nowo wobsajźiś.

mehr anzeigen»
Die Geschäftsführerin des Domowina-Verlags verabschiedet sich
Die Geschäftsführerin des Domowina-Verlags verabschiedet sich

Ende Mai geht die langjährige Geschäftsführerin des Domowina-Verlags Maria Matschie in den Ruhestand. Die studierte Theaterwissenschaftlerin ist seit über 40 Jahre im sorbischen Verlag in Bautzen tätig. Sie begann als Redakteurin, wurde 1994 Leitende Lektorin und übernahm 2003 die Geschäftsführung. Sie trug maßgeblich dazu bei, dass der 1958 gegründete Verlag bis heute seine anspruchsvolle Aufgabe – die Veröffentlichung und den Vertrieb sorbischer Literatur und Literatur über die Sorben – erfüllen kann. Sie hat unter anderem die für die Sorben bedeutsame deutschsprachige Reihe „Die sorbische Bibliothek“ initiiert, konzipiert und lange als Lektorin betreut.

mehr anzeigen»
Mit neuen Bildwörterbüchern die Welt erkunden
Mit neuen Bildwörterbüchern die Welt erkunden

Was gibt es alles in meiner Welt zu erleben? Das beantworten Kindern ab 2 Jahre die beiden neuen sorbischsprachigen Bilder-Wörter-Bücher „Móje wjelike wobrazowe knigły – Mój swět“ (niedersorbisch) und „Mój wulki wobrazowy słownik – Mój swět“ (obersorbisch). Insgesamt 14 farbenfrohe Illustrationen mit kurzen Texten laden sie ein, ihre Welt in Bild und Wort zu erkunden: im Kindergarten, Supermarkt und Krankenhaus, auf dem Bauernhof und der Baustelle, bei Feuerwehr, Polizei und Müllentsorgung, am Bahnhof, Hafen und Flughafen, im Tierpark, Wald und Meer.

mehr anzeigen»
„Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs“ wieder lieferbar
„Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs“ wieder lieferbar

Das längst vergriffene Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs“ des bekannten Leipziger Namenkundlers Walter Wenzel ist wieder lieferbar. Mehr als 5500 Familiennamen sorbischer, polnischer und tschechischer Herkunft hat der Autor hierin aus Adress und Telefonbüchern zusammengetragen und gibt damit einen besonderen Einblick in die Siedlungsgeschichte des Dreiländerecks Böhmen – Schlesien – Lausitz.

 

mehr anzeigen»