Unsere Neuheiten

 • Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  Moja Łužica • Meine Lausitz • Mója Łužyca 2020

  12,00 €
  inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Mit seiner Kamera begleitet Wolfgang Wittchen die Jahreszeiten und Feste in der Lausitz und fängt eindrückliche Momente ein. So können Betrachter des aktuellen Kalenders mit den Kindern aus Gränze Schlittschuh laufen, den Schäfermeister Neumann aus Rohne begleiten, entlang der Münzgasse in der Cottbuser Altstadt spazieren gehen oder das Schloss in Altdöbern besuchen.

  Aufgrund der übersichtlichen Gestaltung des Kalenders bleibt darüber hinaus ausreichend Platz für persönliche Notizen.

 • Swět wokoło nas • za słuchopisak BOOKii, wuńdźe spočatk decembra 2019

  Swět wokoło nas • za słuchopisak BOOKii, wuńdźe spočatk decembra 2019

  Heelemanowa, Daniela/Lenz, Gudrun
  24,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Podajće so z dźesaćlětnym Tadejom, sydomlětnej Leńku a pjećlětnym Benom na wulke pućowanje po jich swěće a zeznajće jich swójbu a jich wšědny dźeń doma, w šuli a w pěstowarni.

  Wuslědźće zhromadnje z nimi žiwjenje na burskim statoku, na łuce a w lěsu a tam bydlace zwěrjata. Wopytajće město a wobkedźbujće dźěło na twarnišću abo pola wohnjoweje wobory. A wězo sće wutrobnje přeprošeni zhromadnje z nimi ptači kwas, póstnicy a narodniny swjećić.

  Ze słuchopisakom BOOKiijom započnu pisane wulke a małe wobrazy „powědać”: praji wam što na wobrazku widźiće a wothraje krótke sady a dialogi, w kotrych tójšto noweho nawuknjeće. Dótknjeće-li so pisakom zwěrjeća, potom słyšiće samo jich zwuki, na př. kak kóčka mjawči, wjelk wuje abo škrěkawa škrěći. A wšudźe tam, hdźež widźiće notu, wam słuchopisak serbski dźěćacy spěw zahraje.

  Wot 5 lět

  Słuchopisak dyrbi so separatnje nakupić.

  Sluchopisak BOOKii skazać

 • Kak na času je? • za słuchopisak BOOKii

  Kak na času je? • za słuchopisak BOOKii

  Stiefenhofer, Martin
  14,95 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Znaješ hižo časnik? Wjerć čerwjenej pokazowakaj wulkeho časnika a hladaj, što Tom a Ida ze swojim psyčkom Linusom w běhu dnja wšitko dožiwja. Stłóč z BOOKii-pisakom na wšelake městna w knize a słuchaj jednorje, što ći powědataj abo z kim sej hrajkataj. Pohladaj, što w pěstowarni z přećelemi dožiwitaj. Što činitaj popołdnju a hdy dźetaj do łoža? Abo sy snadź mudra liška? Potom zahraj sej zajimawu hru, kotraž so na kóždej stronje knihi chowa. Pytaj za časnikami, pakuj swoju tobołku abo pomhaj dźěsćomaj při zrumowanju. Při kóždym dótknjenju z pisakom wočakuja će zajimawe a rjane překwapjenki. Z pomocu knihi a BOOKii-pisaka zrozumiš cyle lochce časnik a jeho natwar, zeznaješ kołoběh časa a z tym wotběh dnja. Daj sej lubić a dźiwaj na šibałeho psyčka Linusa!

  Wot 3 lět

  Słuchopisak dyrbi so separatnje nakupić.

  Słuchopisak BOOKii skazać

 • Dźiwadło njewidźomnych dźěći

  Dźiwadło njewidźomnych dźěći

  Szczygielski, Marcin
  14,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  10lětny Michał je při wobchadnym njezbožu swojeju staršeju zhubił. Wobrazliwje powěda wón wo swojim žiwjenju w syrotowni, wo stysku za maćerku a nanom, wo nadźiji, zo nowu swójbu namaka, wo přećelu, kotryž so rjaneho dnja naraz zhubi. Jako jeho najlubša kubłarka krótko po tym druhdźe dźěło nańdźe, je to za Michała dalši šok, kotryž njemóže přewinyć. Přesydli so do druheje, mjeńšeje dźěsćownje, w kotrejž ma prěni raz swójsku stwu. Chwilu pozdźišo zaćehnje tam 14lětna Sylwija, pječa ze sławneje swójby dźiwadźelnikow pochadźaca, a natyknje wšěch ze swojej dźiwadłowej euforiju. Dźěći pytnu, zo móža na jewišću cyle hinaše być hač we woprawdźitosći. Ze swojim planowanym předstajenjom pak budźa kedźbnosć policije. Marcin Szczygielski je putacu stawiznu syroty wušiknje do historisce wuznamneho časa Solidarnosće w 1980tych lětach w Pólskej zapołožił.

  Wot 11 lět

 • CD Heinz Roy – Kammermusik ٠ CD Hinc Roj – Komorna hudźba

  CD Heinz Roy – Kammermusik ٠ CD Hinc Roj – Komorna hudźba

  19,90 €
  inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
  Heinz Roy wurde 1927 in Zimpel bei Klitten geboren und gilt als Nestor der heutigen sorbischen Musikschaffenden. Vorliegende Edition bietet dem interessierten Hörer eine repräsentative Auswahl aus Roys reichhaltiger kammermusikalischer Produktion. Dabei fällt auf, dass der Komponist neben den großen Formen, namentlich dem Klarinettenquintett oder dem III. Streichquartett, durchaus auch kleinere kammermusikalische Formen wie das Trio piccolo op.86 oder das Duo für Klarinette und Viola bedient. Ebenso finden sich auch Stücke, die zwischen den beiden Extremen zu vermitteln suchen, wie etwa das Michelangelo-Triptychon für Klarinette, Viola und Klavier. Erneut gelang es dem Herausgeber, eine Reihe herausragender Interpreten für die Aufnahmen zu gewinnen.

Kunst- und Bildbände

 

Aktuelle Informationen

ZJAWNE WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA
ZJAWNE WUPISANJE DŹĚŁOWEHO MĚSTNA

Wy pytaće nowe wužadanje z perspektiwu w naročnym powołanju?

W Ludowym nakładnistwje Domowina ma so dźěłowe městno

redaktora kulturneho časopisa Rozhlad (m/ž/d)

wot 1. apryla 2020 znowa wobsadźić.

Was wočakuje wotměnjawe dźěłowe městno w serbskej instituciji z wysokej swójskej zamołwitosću, ze mzdu po płaćiwym tarifje a z fleksibelnym dźěłowym časom, kiž dźiwa na potrjeby swójbow. Dźěłowe městno je Budyšin.

mehr anzeigen»
„Statistik der Lausitzer Sorben“ als faszinierende wissenschaftliche Quelle
„Statistik der Lausitzer Sorben“ als faszinierende wissenschaftliche Quelle

Von 1884 bis 1886 veröffentlichte der sorbische Ethnograf, Sprachwissenschaftler und Gründungsvater der Sorabistik Arnošt Muka (Ernst Mucke) einen der bis heute bedeutendsten und einflussreichsten Texte der sorbischen Publizistik: die „Statistika łužiskich Serbow“. Hierfür hatte er selbst große Teile der Niederlausitz durchwandert und sich mithilfe lokaler Informatoren ein genaues Bild über die sprachlichen Gegebenheiten des sorbischen Siedlungsgebiets gemacht. Aber das Buch ist weit mehr als ein Zahlenwerk. Es ist mit seinen ausführlichen Beschreibungen dörflichen Lebens und sprachpolitischen Kampfansagen eine faszinierende Quelle für Volkskundler, Historiker, Soziologen, Heimatforscher und Ortschronisten.

Buchpremiere

5.12. 2019, 19.30 Uhr, Stadtmuseum Bautzen

mehr anzeigen»
Weiteres sorbisches Kinderbuch für den digitalne Hörstift BOOKii
Weiteres sorbisches Kinderbuch für den digitalne Hörstift BOOKii

Nachdem im vergangenen Jahr das erste sorbische Kinderbuch in Kombination mit dem BOOKii-Hörstift erschienen ist, folgt nun ein weiteres. Das Buch zum Erlernen der Uhr „Kak na času je?“ (Wie spät ist es?) zeigt, wie ein Tag bei Ida und Tom verläuft. Berührt man mit dem Hörstift verschiedene Stellen im Buch, können Kinder ab 3 Jahren Ida, Tom und ihren Freunden zuhören, was sie erzählen, mit wem sie spielen oder was sie zu Hause, im Kindergarten oder auf dem Sportplatz erleben.

Der Hörstift BOOKii muss separat bestellt werden.

mehr anzeigen»
Wie Theater das Leben eines Kindes verändern kann – ein neues Buch für junge Leser
Wie Theater das Leben eines Kindes verändern kann – ein neues Buch für junge Leser

Das Leben im Kinderheim und die Faszination des Theaters sind Themen eines neuen Buches für Leser ab 11 Jahren. Unter dem Titel „Dźiwadło njewidźomnych dźěći‟ (Theater der unsichtbaren Kinder) hat der polnische Schriftsteller Marcin Szczygielski eine spannende Geschichte geschrieben, welche in der Zeit der „Solidarnosć” in den 1980er Jahren handelt. Ins Sorbische hat sie Jan Měškank übersetzt.

Was erwartet den jungen Leser?

mehr anzeigen»
Neues Kinderbuch von Dorothea Šołćina erschienen
Neues Kinderbuch von Dorothea Šołćina erschienen

Eine neue spannende Weihnachtsgeschichte in sorbischer Sprache hat die Bautzener Autorin Dorothea Šołćina unter dem Titel  „Jank a Majka w njebjesach“  (Jank und Majka im Himmel) für Leser ab 4 Jahren vorgelegt, größere Kinder können diese gern auch schon selbst lesen. Stimmungsvolle farbige Illustrationen, die so richtig auf die Weihnachtszeit einstimmen, hat Friederike Ablang gefertigt.

Worum jedoch geht es in dieser Weihnachtsgeschichte?

mehr anzeigen»