Unsere Neuheiten

 • Z Francom po swěće

  Z Francom po swěće

  Monika Gerdesowa
  14,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Što pohnuje młodostneho, na tři lěta a jedyn dźeń do cuzby hić, so ze swójbu a přećelemi rozžohnować, so pěši abo z awtostopom po kraju pohibować, sej přeco zaso nowe dźěło pytać, cuzych wo nóclěh a jědź prosyć ... a wšo to z móličkim wačokom a bjez smartphona abo tableta? Franc Čornak z Chrósćic je so w nowembrje lěta 2009 na tónle njewšědny projekt zwažił. Jako metalotwarc poda so na wandrowstwo.

 • Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2018

  Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2018

  2,50 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Teksty nadźije za wšědny dźeń kóždeho křesćana su Ochranowske „Wšědne hesła“. Wone su jedna z najbóle čitanych knihow na swěće.

 • Mlóče

  Mlóče

  16,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Antologije maja w serbskim literarnym pismowstwje dołhu tradiciju. Wjelekróćna wudawaćelka woblubowanych zběrkow Ingrid Juršikowa je znowa serbske awtorki a serbskich awtorow, młódše a młódšich, nazhonite a nazhonitych, pohonjowała so za nowu antologiju pjera jimać, a njemało z nich je so do pisanja dało.

  Awtorki a awtorojo zběrki:

  Beno Budar, Měrana Cušcyna, Jěwa-Marja Čornakec, Rejzka Delenkowa, Róža Domašcyna, Benedikt Dyrlich, Monika Dyrlichowa, Dušan Hajduk-Veljković, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Andreja Chěžcyna, Jurij Koch, Křesćan Krawc, Kito Lorenc, Lydija Maćijowa, Měrka Mětowa, Sylwija Šěnowa, Dorothea Šołćina, Alfons Wićaz, Měrćin Wjenk, Viktor Zakar

 • Serbska pratyja 2018

  Serbska pratyja 2018

  6,00 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Radowiza jo drje mała, ale zajmna wjas – a to jo k cytanju a k wiźenju w nowej Pratyji. Ale teke z drugich našych jsow młoge zgónijoš ako wó prědnem serbskem koncerśe Dolneje Łužyce w Bórkowach, kak jo něga w Dešnje ze serbojstwom stojało abo wó pśězy źinsa w Drjejcach.

 • Serbska protyka 2018

  Serbska protyka 2018

  6,00 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  W aktualnym wudaću Serbskeje protyki podamy so zhromadnje z redaktorom Pětrom Šołtu do Sulšec pola Kulowa. Tamniše wobydlerstwo je na polu kultury a při hajenju nałožkow chětro hibićiwe. Tak rozprawja Regina Kummerowa ze Sulšečanskeje křižerskeje chroniki, předstaji Christina Mětašowa spěwnu skupinu Jatronku a zhladuje Achim Mič na wjesne žiwjenje podłu Čorneho Halštrowa.

Aktuelle Informationen

Lesetournee des Domowina-Verlages 16. 10. ─ 5. 11. 2017
Lesetournee des Domowina-Verlages 16. 10. ─ 5. 11. 2017

Buchpremiere

16. 10. 2017, 18.00 Uhr, Kulturhaus Sollschwitz

Pětr Šołta und die Autoren Sonja Hrjehorjowa, Marija Šwejdźina, Achim Mič, Birgit Suchowa und Jan-Laurin Suchy stellen den sorbischen Buchkalender »Serbska protyka 2018« vor.

 Buchpremiere

18. 10. 2017, 8.15 Uhr, Sorbische Oberschule Räckelwitz

Monika Gerdesowa stellt die Neuerscheinung »Z Francom po swěće« vor.

 18. 10. 2017, 19.00 Uhr, Dorfverein Neudörfel

Herausgeberin Ingrid Juršikowa sowie die Autoren Monika Dyrlichowa, Měrka Mětowa und Jurij Koch lesen aus der Anthologie sorbischer Prosa »Mlóče«. Die musikalische Umrahmung auf dem Akkordeon übernimmt Daniel Grunski.

 19. 10. 2017, 18.30 Uhr, Evangelisches Kirchgemeindehaus Hochkirch

Herausgeberin Ingrid Juršikowa und die Autorinnen Jěwa-Marja Čornakec und Lydija Maćijowa lesen aus der Anthologie sorbischer Prosa »Mlóče«.

20.  10. 2017, 19.00 Uhr, Buchhandlung »Lesezeichen«, Burg

Dietrich Scholze stellt die beiden Bücher »Jurij Brězan. Leben und Werk« sowie »Krabat oder Die Verwandlung der Welt« vor.

mehr anzeigen»
Eine große Stimme ist verstummt
Eine große Stimme ist verstummt

Mit tiefer Trauer haben die Mitarbeiter des Domowina-Verlags die Nachricht vom Tod des sorbischen Dichters Kito Lorenc aufgenommen. Er verstarb nach kurzer schwerer Krankheit am 24. September 2017 in Bautzen. Wir verlieren mit Kito Lorenc einen außergewöhnlich schöpferischen, herausragenden Dichter, Herausgeber und Übersetzer. Die Literatur wird ärmer ohne seine magischen, nachdenklichen, manchmal elegischen, oft aber auch gewitzten und satirischen Gedichte, ohne seine akribische Herausgebertätigkeit und seine zahlreichen meisterhaften Übertragungen aus den Literaturen der Welt.

mehr anzeigen»
»Serbska pratyja 2018« wujšła
»Serbska pratyja 2018« wujšła

Nowa Pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Jeje redakcija – Horst Adam, Adelheid Dawmowa a Ingrid Hustetowa – jo zestajiła 70 pśinoskow wót pśisamem 50 awtorkow a awtorow, tak až mógu se cytarki a cytarje wjaseliś na zajmnu a wótměnjatu lekturu, kótaraž póbitujo wjele k pśemyslowanju a smjejkotanju.

Premjera Serbskeje pratyje 2018

pětk, 6. oktobra 2017, 19:00 w Radowizy na najsy (Platte)

Redaktor Horst Adam pśedstajijo nowu Pratyju, redaktorce a awtorki z njeje cytaju.

mehr anzeigen»
Weiterer Band in der Reihe »Die sorbische Bibliohtek« erschienen
Weiterer Band in der Reihe »Die sorbische Bibliohtek« erschienen

In der Reihe „Die sorbische Bibliothek“ gibt der Domowina-Verlag wichtige Werke des sorbischen literarischen Erbes und der sorbischen zeitgenössischen Literatur in deutscher Sprache heraus. Der soeben im Domowina-Verlag erschienene elfte Band ist eine Neuausgabe des 1976 erstmals erschienenen Romans von Jurij Brězan „Krabat oder Die Verwandlung der Welt“, der zu den bedeutendsten Werken der sorbischen Literatur zählt.

mehr anzeigen»
Wulicowańka za nejmłodšych w LND wujšli
Wulicowańka za nejmłodšych w LND wujšli

Nowe, bogaśe ilustrěrowane knigły za źiśi wót tśich lět z titlom »Móje nejlubše wulicowańka ze źiśownje« su rowno w LND wujšli. Christa Elina jo rědne wulicowańka z nimskeje rěcy pśestajiła.

Mit diesen 12 liebsten Kindergarten-Geschichten können Witaj-Kinder hervorragend Sorbisch lernen.

mehr anzeigen»