Willkommen in unserem Online-Buchshop!

Seit 1958 betreut der Domowina-Verlag als Nationalitätenverlag der Sorben den gesamten Bereich sorbischen Schrifttums und folgt einer mehr als 450-jährigen Tradition. Bücher, Zeitungen und Zeitschriften erscheinen in Obersorbisch, Niedersorbisch und Deutsch.

Wir freuen uns, Ihnen unsere Bücher auch über unseren Online-Shop anbieten zu können und freuen uns auf Ihr Feedback.

Unsere Neuheiten

 • Wjasele we pśiroźe

  Wjasele we pśiroźe

  Hanoch
  8,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Chto barcy, chto bincy a chto brucy? Co jo śipka a co śibka? Ma šyškaŕ něco ze šyškami cyniś? Wót žabinego nalěśa až k zymskim radosćam: How drogujośo z lětnymi casami pó pśiroźe a póznajośo rostliny a zwěrjeta našeje domownje.

  Ob putziger Waschbär, juckende Hagebutten oder schreckliche Kürbisse – in 25 Gedichten geht es um die Freuden in der Natur im Laufe der Jahreszeiten. Mit einem sorbisch-deutschen„Spickzettel“ auf jeder Buchseite

 • Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2016

  Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2016

  2,50 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
  Šěsnaty raz su lětsa w LND „Wšědne hesła” jako serbska kniha wušli. Ochranowske hesła so po cyłym swěće čitaja. Wone wobsahuja za kóždy dźeń krótke, jadriwe hrono ze Stareho zakonja a dalše z Noweho zakonja.
 • Der Kirschbaum

  Der Kirschbaum

  Jurij Koch
  16,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
  Seit dem Jahr 2000 gibt der Domowina-Verlag in seiner Reihe „Die sorbische Bibliothek“ bedeutende Werke des sorbischen literarischen Erbes und der sorbischen zeitgenössischen Literatur in deutscher Sprache heraus. Als zehnter Band sind drei Erzählungen des Schriftstellers Jurij Koch (*1936) erschienen.
 • Serbska protyka 2016

  Serbska protyka 2016

  6,00 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
  Z najnowšim wudaćom knižneho kalendra podamy so zhromadnje z redaktorom Pětrom Šołtu do sakskeje stolicy, do Drježdźan, hdźež su tež Serbja swoje slědy zawostajili.
 • Serbska pratyja 2016

  Serbska pratyja 2016

  6,00 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Turnow w picańskej wósaźe jo titelna wjas noweje Pratyje. Wóttud droguju cytarje do Awstralije a Pódpołdnjoweje Ameriki na slědach wudrogowarja Mjertyna Tešnarja a misionarki Marije Lobakojc. Ducy póglědnu do historije Turnowa, mógu turnojske štucki spiwaś a se turnojskim směškam smjaś.

   

Aktuelle Informationen

LND prěni króć na knižnych wikach w Krakowje
LND prěni króć na knižnych wikach w Krakowje

Za někotre dny poda so LND lětsa znowa na knižne wiki do Pólskeje a wjedźe z tym dobru tradiciju nakładniskich kontaktow do słowjanskeho wukraja dale. Po tym, zo bě wjele lět z hosćom Waršawskich wikow pokazuje lětsa swoju knižnu produkciju na 19. Mjezynarodnych knižnych wikach w Krakowje. »Book Fair Krakow«, kiž wotměja so wot 22. 10. do 25. 10. 2015, su tučasnje najwjetše nakładnistwowe wiki w Pólskej a renoměrowany medijowy event.

mehr anzeigen»
Zjawne wupisanje dźěłoweho městna
Zjawne wupisanje dźěłoweho městna

Wy pytaće nowe wužadanje a perspektiwu w naročnym powołanju?

W Ludowym nakładnistwje Domowina ma so městno

 šefredaktorki/šefredaktora kulturneho časopisa Rozhlad

 wot 1. januara 2016 znowa wobsadźić.

 

mehr anzeigen»
Wót žabinego nalěśa až k zymskim radosćam – nowe źiśece knigły Hanocha wujšli
Wót žabinego nalěśa až k zymskim radosćam – nowe źiśece knigły Hanocha wujšli

„Wjasele we pśiroźe“ – to pokazujo Hanoch we swójich rowno w LND wujźonych knigłach. W 25 nowych basnjach droguju źiśi z lětnymi casami pó pśiroźe a póznaju rostliny a zwěrjeta našeje domownje.

Ob putziger Waschbär, juckende Hagebutten oder schreckliche Kürbisse – in 25 Gedichten des neuen Kinderbuches von Hanoch geht es um die Freuden in der Natur im Laufe der Jahreszeiten.

Cytanje

wałtoru, 13. 10. 2015, zeger 8.15, zakładna šula „Mato Kosyk“ w Brjazynje

mehr anzeigen»
Přizjewće so za telefoniske naprašowanje!
Přizjewće so za telefoniske naprašowanje!

Prěni dźěl naprašowanja čitarjow Ludoweho nakładnistwa Domowina je so zašły tydźeń ze štyrjomi rozmołwnymi kołami w Budyšinje a Choćebuzu zakónčił. Kaž nam Frank Diesing, šef firmy DIMA Wične slědźenje w Mannheimje, zdźěli, su wobdźělnicy žiwje a z wulkim angažementom wo produktach nakładnistwa diskutowali. Mějachu wjele temow, kiž jim na wutrobje ležachu. Tuchwilu so w Mannheimje na wuhódnoćenju dźěła. Nimo toho přihotuje so druhi dźěl, telefoniske naprašowanje čitarjow. Na nje móža so zajimcy hišće přizjewić, a to pod telefoniskim čisłom 0621 / 18 03 68 - 17 abo z mailku na befragung@dima-mafo.de. Telefoniske interviewy wotměja so kónc oktobra. Wone budu něhdźe 15 minutow trać. Ze wšěch wobdźělnikow wulosuja so wjacore myta, dobropisy w hódnoće 25 eurow.

mehr anzeigen»
In der Reihe »Die sorbische Bibliothek« erschienen
In der Reihe »Die sorbische Bibliothek« erschienen

Seit dem Jahr 2000 gibt der Domowina-Verlag in seiner Reihe „Die sorbische Bibliothek“ bedeutende Werke des sorbischen literarischen Erbes und der sorbischen zeitgenössischen Literatur in deutscher Sprache heraus. Als zehnter Band sind jetzt drei Erzählungen des Schriftstellers Jurij Koch (*1936) erschienen.

mehr anzeigen»