Unsere Neuheiten

 • Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2018

  Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2018

  2,50 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Teksty nadźije za wšědny dźeń kóždeho křesćana su Ochranowske „Wšědne hesła“. Wone su jedna z najbóle čitanych knihow na swěće.

 • Mlóče

  Mlóče

  16,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Antologije maja w serbskim literarnym pismowstwje dołhu tradiciju. Wjelekróćna wudawaćelka woblubowanych zběrkow Ingrid Juršikowa je znowa serbske awtorki a serbskich awtorow, młódše a młódšich, nazhonite a nazhonitych, pohonjowała so za nowu antologiju pjera jimać, a njemało z nich je so do pisanja dało.

  Awtorki a awtorojo zběrki:

  Beno Budar, Měrana Cušcyna, Jěwa-Marja Čornakec, Rejzka Delenkowa, Róža Domašcyna, Benedikt Dyrlich, Monika Dyrlichowa, Dušan Hajduk-Veljković, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Andreja Chěžcyna, Jurij Koch, Křesćan Krawc, Kito Lorenc, Lydija Maćijowa, Měrka Mětowa, Sylwija Šěnowa, Dorothea Šołćina, Alfons Wićaz, Měrćin Wjenk, Viktor Zakar

 • Serbska pratyja 2018

  Serbska pratyja 2018

  6,00 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Radowiza jo drje mała, ale zajmna wjas – a to jo k cytanju a k wiźenju w nowej Pratyji. Ale teke z drugich našych jsow młoge zgónijoš ako wó prědnem serbskem koncerśe Dolneje Łužyce w Bórkowach, kak jo něga w Dešnje ze serbojstwom stojało abo wó pśězy źinsa w Drjejcach.

 • Serbska protyka 2018

  Serbska protyka 2018

  6,00 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  W aktualnym wudaću Serbskeje protyki podamy so zhromadnje z redaktorom Pětrom Šołtu do Sulšec pola Kulowa. Tamniše wobydlerstwo je na polu kultury a při hajenju nałožkow chětro hibićiwe. Tak rozprawja Regina Kummerowa ze Sulšečanskeje křižerskeje chroniki, předstaji Christina Mětašowa spěwnu skupinu Jatronku a zhladuje Achim Mič na wjesne žiwjenje podłu Čorneho Halštrowa.

 • CD Mi róžička je zakćěła / Ein Röslein ist mir erblüht

  CD Mi róžička je zakćěła / Ein Röslein ist mir erblüht

  14,90 €
  inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Auf vorliegender CD werden ausgewählte sorbische Volkslieder vorgestellt. An sich nichts Außergewöhnliches, lägen sie hier nicht in der Interpretation des Altus-Sängers Stephan Noack. vor. Der Altus, oder auch Countertenor, ist die modifizierte hohe männliche Stimme, die mit besonderer Technik gebildet wird. Stephan Noack ist der einzige Sorbe, der diese Stimmlage beherrscht.

Aktuelle Informationen

»Serbska pratyja 2018« wujšła
»Serbska pratyja 2018« wujšła

Nowa Pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Jeje redakcija – Horst Adam, Adelheid Dawmowa a Ingrid Hustetowa – jo zestajiła 70 pśinoskow wót pśisamem 50 awtorkow a awtorow, tak až mógu se cytarki a cytarje wjaseliś na zajmnu a wótměnjatu lekturu, kótaraž póbitujo wjele k pśemyslowanju a smjejkotanju.

Premjera Serbskeje pratyje 2018

pětk, 6. oktobra 2017, 19:00 w Radowizy na najsy (Platte)

Redaktor Horst Adam pśedstajijo nowu Pratyju, redaktorce a awtorki z njeje cytaju.

mehr anzeigen»
Weiterer Band in der Reihe »Die sorbische Bibliohtek« erschienen
Weiterer Band in der Reihe »Die sorbische Bibliohtek« erschienen

In der Reihe „Die sorbische Bibliothek“ gibt der Domowina-Verlag wichtige Werke des sorbischen literarischen Erbes und der sorbischen zeitgenössischen Literatur in deutscher Sprache heraus. Der soeben im Domowina-Verlag erschienene elfte Band ist eine Neuausgabe des 1976 erstmals erschienenen Romans von Jurij Brězan „Krabat oder Die Verwandlung der Welt“, der zu den bedeutendsten Werken der sorbischen Literatur zählt.

mehr anzeigen»
Wulicowańka za nejmłodšych w LND wujšli
Wulicowańka za nejmłodšych w LND wujšli

Nowe, bogaśe ilustrěrowane knigły za źiśi wót tśich lět z titlom »Móje nejlubše wulicowańka ze źiśownje« su rowno w LND wujšli. Christa Elina jo rědne wulicowańka z nimskeje rěcy pśestajiła.

Mit diesen 12 liebsten Kindergarten-Geschichten können Witaj-Kinder hervorragend Sorbisch lernen.

mehr anzeigen»
Maibaum in sorbischen Farben in Wartha bei Malschwitz ─ Wandkalender »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2018« erschienen
Maibaum in sorbischen Farben in Wartha bei Malschwitz ─ Wandkalender »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2018« erschienen

Auch für das Jahr 2018 war der Fotograf Wolfgang Wittchen unterwegs, um ansprechende Motive für den beliebten Wandkalender »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca« einzufangen.

mehr anzeigen»
Sorbische Märchen neu übertragen
Sorbische Märchen neu übertragen

Zwei namhafte Künstlerinnen, die sich beide schon sehr lange mit Märchen beschäftigen, haben jetzt im Domowina-Verlag ein neues Buch herausgebracht. Die Lyrikerin und Übersetzerin Róža Domašcyna hat 60 sorbische Märchen ausgesucht und ins Deutsche übertragen, wundervoll illustriert von Jutta Mirtschin.

mehr anzeigen»