Unsere Neuheiten

 • Nowe dyrdomdeje na wsy

  Nowe dyrdomdeje na wsy

  Štefan Paška
  8,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Štefan Paška, kotrehož dźěći ze Serbskeho rozhłosa znaja, je za nje swoju druhu knihu napisał. Zaso steji, kaž hižo w Paškowej prěničce z titlom »Dyrdomdeje na wsy«, hólčec Tim w srjedźišću. Wón je prawy dyrdomdejnik a přeco něšto zajimawe dožiwja. Při tym njetrjeba ani wulce po swěće jězdźić.

 • Po měsće z Alenu

  Po měsće z Alenu

  Rejzka Delenkowa
  8,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Alena chodźi do prěnjeho lětnika a bydli ze swojimaj staršimaj w měsće. Tam knježi čiłe žiwjenje. Z nadróžnymi muzikantami wona hudźi, ze swojej kuzinu Laru dźe do kina, z mamu pak lěze na najwyšu wěžu města. Runje telko wjesela ma holčka ze swojimaj wujkomaj Linusom a Titusom, kotrejuž samo raz sobu do šule wozmje. Powědančka su pisany miks dožiwjenjow a hodźa so wosebje za dźěći 1. lětnika, kotrež čitać wuknu.

 • Naša maćeršćina 9/10

  Naša maćeršćina 9/10

  Alena Dubawina, Milenka Ertelowa, Daniela Heelemannowa a dr.
  18,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  „Naša maćeršćina 9/10“ je rozrjadowana do pjeć tematiskich wobłukow „Čitać, rěčeć, pisać“, „Přemyslować wo rěči“, „Prawje pisać“, „Wo rěči Delnjoserbow so informować“ a „Kontrolować, so orientować“, kotrež su za lěpšu orientaciju we wšelakich barbach wuhotowane. Kóždy z tutych wobłukow ma zawodnu stronu, na kotrejž so šuler wo wobsahu a zaměrach jednotliweho tematiskeho wobłuka resp. kapitla informuje.

 • Móje nejlubše wulicowańka ze źiśownje

  Móje nejlubše wulicowańka ze źiśownje

  8,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Wulicowańka su myslone za wše źiśi, kótarež pśidu skóro do źiśownje abo južo do njeje chójźe. Howko naše małe zgóniju, co wšykno mógu w źiśowni dožywiś – na pśikład ryśarsku swajźbu, lěśojski swěźeń abo wulět do góle.

  Mit diesen 12 liebsten Kindergarten-Geschichten können Witaj-Kinder hervorragend Sorbisch lernen. Die Geschichten sind schön kurz, einfach erzählt und ein kleines sorbisch-deutsches Wörterverzeichnis bietet schnelle sprachliche Hilfe.

 • Moje najlubše pěstowarske stawiznički

  Moje najlubše pěstowarske stawiznički

  8,90 €
  inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

  Skónčnje tak daloko je: Mija dźe z maćerku prěni raz do pěstowarnje. Wězo njesmě nowa čerwjena tobołka falować, kotruž je wot wowki a dźěda k narodninam dóstała. Kak drje budźe so jej w pěstowarni lubić? Spěšnje pak so zažiwi a nowych přećelow namaka. Wostuda? Nic w pěstowarni!

  Z małym němsko-serbskim słowničkom.

Aktuelle Informationen

Wulicowańka za nejmłodšych w LND wujšli
Wulicowańka za nejmłodšych w LND wujšli

Nowe, bogaśe ilustrěrowane knigły za źiśi wót tśich lět z titlom »Móje nejlubše wulicowańka ze źiśownje« su rowno w LND wujšli. Christa Elina jo rědne wulicowańka z nimskeje rěcy pśestajiła.

Mit diesen 12 liebsten Kindergarten-Geschichten können Witaj-Kinder hervorragend Sorbisch lernen.

mehr anzeigen»
Maibaum in sorbischen Farben in Wartha bei Malschwitz ─ Wandkalender »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2018« erschienen
Maibaum in sorbischen Farben in Wartha bei Malschwitz ─ Wandkalender »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca 2018« erschienen

Auch für das Jahr 2018 war der Fotograf Wolfgang Wittchen unterwegs, um ansprechende Motive für den beliebten Wandkalender »Moja Łužica – Meine Lausitz – Mója Łužyca« einzufangen.

mehr anzeigen»
Sorbische Märchen neu übertragen
Sorbische Märchen neu übertragen

Zwei namhafte Künstlerinnen, die sich beide schon sehr lange mit Märchen beschäftigen, haben jetzt im Domowina-Verlag ein neues Buch herausgebracht. Die Lyrikerin und Übersetzerin Róža Domašcyna hat 60 sorbische Märchen ausgesucht und ins Deutsche übertragen, wundervoll illustriert von Jutta Mirtschin.

mehr anzeigen»
Zwei Bildbände mit historischen Fotografien der Lausitz von ihren Anfängen bis in die 1930-er Jahre erschienen
Zwei Bildbände mit historischen Fotografien der Lausitz von ihren Anfängen bis in die 1930-er Jahre erschienen

Wie wird Geschichte lebendig? Seit mehreren Jahren erarbeitet der Bautzener Fotograf Jürgen Matschie Bildbände mit Schwarz-Weiß-Fotografien Lausitzer Fotografen. Eine Ausstellung im Sorbischen Museum in Bautzen war für den Domowina-Verlag Anlass, die Reihe fortzuführen und zwei Bände mit historischen Fotografien der Lausitz von ihren Anfängen bis in die 1930-er Jahre vorzulegen.

mehr anzeigen»
Neuerscheinung zur Reformation
Neuerscheinung zur Reformation

Zu den wichtigsten editorischen Ereignissen des Domowina-Verlages Bautzen gehört dieses Jahr der Band »Fünf Jahrhunderte ─ Die Sorben und die Reformation«. Der von dem Sorbischen Superintendenten Jan Malink herausgegebene Band begleitet auch die Sonderausstellung des Sorbischen Museums in Bautzen vom 26. 3. bis 27. 8. 2017 zum Thema Reformation.

mehr anzeigen»