Naše nowostki

 • Jutta Mirtschin − Malerei Grafik Buch Illustration Plakat Theater

  Jutta Mirtschin − Malerei Grafik Buch Illustration Plakat Theater

  Mirtschin, Jutta
  58,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Dieser opulente Bildband bietet einen äußerst beeindruckenden wie bezaubernden Einblick in das künstlerische Schaffen von Jutta Mirtschin seit 1974. Groß ist dabei die Zahl ihrer Arbeiten für und in Lausitzer Kulturinstitutionen: Illustrationen für Bücher, Buchkalender und Zeitschriften des Domowina-Verlags, Bilder in den Kunstsammlungen des Sorbischen Museums Bautzen und des Dieselkraftwerks Cottbus sowie Figurinen und Bühnenprospekte für das Deutsch-Sorbische Volkstheater. Ihre zahlreichen Plakate vor allem für das Piccolo Theater in Cottbus würdigte der Dramatiker Peter Hacks kurz und trocken: „Sieh an, die Mirtschin kann ja auch groß!“ Neben Biografie und Bibliografie bietet der Bildband natürlich auch Werk- und Ausstellungsverzeichnis, die trotz ihrer beachtlichen Länge nur eine Auswahl sein können.

 • Wohnjostroj za lišku

  Wohnjostroj za lišku

  Nordqvist, Sven
  14,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Starc Pettersson bydli ze swojim kocorom Findusom na małym dworje blisko lěsa. Stajnje so tam něšto na dworje a kołowokoło njeho stawa, to je wšitkim znate. Što pak činitaj, hdyž so naraz liška wokoło chěžki a kurjenca kradnje a za kokošemi hlada. Ju zatřělić, kaž to susod Gustavsson za prawe ma, to njepřińdźe za Petterssona a Findusa do prašenja. Liška ma so prawje šerić, nastróžić a z dwora wućěrić, zo jej apetit na kokoše na wšě časy zańdźe. Što sej Pettersson a Findus k tomu wumyslitaj, to čitaće w nowej stawizničce.

  Za dźěći wot 4 lět

 • Findus a hara z honačom

  Findus a hara z honačom

  Nordqvist, Sven
  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Znajeće wy Findusa? To je kocor, kotryž bydli pola starca Petterssona. Findus je wušikny worakawc na wšěch polach a ma swoje krute městno na dworje. Te tež nochce spušćić, jako Pettersson rjaneho dnja noweho wobydlerja – honača – sobu domoj přinjese. Kokoše su na blaku tak zahorjene a zalubowane, zo wšitko stejo a ležo wostanu. Naraz wjerći so wšitko wokoło honača a nichtó nima Findusa wjac zańč. Wšitcy chwala sej honačowe spěwanje, Findusej wot toho „škrěčenja“ skoro wuši wotpadnu. Wot zažneho ranja hač do pózdnjeho wječora to nětk takle dźe. Tuž dyrbi Findus jednać a wumysli sebi lesć. Hač ma z njej wuspěch a hač na dworje zaso měr zaćehnje, to najlěpje sami čitaće.

  Wot 4 lět

 • Powědaj mi wo počasach • za słuchopisak BOOKii

  Powědaj mi wo počasach • za słuchopisak BOOKii

  Döring, Hans-Günther/Steinstraat, Johann
  12,95 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Hdźe hnězdźa łastojčki? Štó chowa so we wišninje a što chowa wjewjerčka? A čeje stopy nańdźeš w sněze? Dźěći Pawla, Jonas, Madlenka a Noah přeradźeja, što so w nalěću, lěću, nazymje a zymje wšitko stawa. Što kćěje a rosće w zahrodźe? Što móže so wonka wšitko činić? Knižka je pisanje kóždemu počasej wotpowědnje ilustrowana. Pohladajće tež pod woknješka, za kotrymiž so někotražkuli překwapjenka chowa, kiž hodźi so ze słuchopisakom BOOKiijom wuslědźić. Tež spěwčki a hra wabitej do słuchanja! wot 3 lět
 • Sagen der Lausitz

  Sagen der Lausitz

  9,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Überliefertes aus vergangenen Zeiten, in Sagen geheimnisvoll erzählt, wird immer wieder gern gelesen. Hundert Sagen um Riesen und Zwerge, Wassermann und Mittagsfrau, Drachen und Irrlichter vom Spreewald bis zum Oybin sind in diesem Buch, seit 1962 nun schon in 17. Auflage, veröffentlicht.

Jutry we Łužicy

 

Aktualne informacije

Z BOOKii-pisakom w nowej knize slědźić
Z BOOKii-pisakom w nowej knize slědźić

Hdźe hnězdźa łastojčki? Štó chowa so we wišninje a što chowa wjewjerčka? A čeje stopy nańdźeš w sněze?

Po časnikowej knize je w LND dalša BOOKii-knižka za najmłódšich wušła. Tež nowa kniha „Powědaj mi wo počasach“, kotruž je Bianka Wjeńcyna z němčiny přełožiła, hodźi so z digitalnym słuchopisakom BOOKiijom wužiwać.

Wirtuelna knižna premjera

16. 04. 2021, 17.00 hodź.

Z přełožerku Bianku Wjeńcynej a z Lotku a Sophiju

Wjeselimy so na waš digitalny wopyt!

Tu móžeće so na knižnu premjeru přizjewić

dalše informacije»
Wirtuelne knižne předstajenje z Benediktom Dyrlichom
Wirtuelne knižne předstajenje z Benediktom Dyrlichom

Po tym zo bě w lěće 2018 prěni dźěl awtobiografiskeje twórby Benedikta Dyrlicha wušoł, předleži nětko pod titlom „Doma we wućekach 2‟ druhi zwjazk. W nim rysuje awtor w třoch kapitlach mězniki a etapy po přewróće. Prěni wopřijima lěta 1990 do 1995, w kotrychž bě Dyrlich zapósłanc Sakskeho krajneho sejma jako čłon SPD-frakcije. Druhi wopisuje dobu, w kotrejž skutkowaše jako šefredaktor Serbskich Nowin. Třeći je wěnowany časej po ćežkim njezbožu w lěću 2009, kotrež jeho njejapcy z powołanskeho žiwjenja torhny.

Wirtuelne knižne předstajenje

27. 05. 2021, 19.00 hodź.

Tu móžeće so na čitanje přizjewić

dalše informacije»
Powědarka stawizničkow we wobrazach ꟷ wobrazowy zwjazk Jutty Mirtschin w LND wušoł
Powědarka stawizničkow we wobrazach ꟷ wobrazowy zwjazk Jutty Mirtschin w LND wušoł

Powědarka stawizničkow we wobrazach, lyrikarka w knižnym wuměłstwje, wuznamna plakatowa wuměłča ꟷ tak hódnoća recensenća Juttu Mirtschin a jeje twórby. Runje w LND wušły wobrazowy zwjazk Malerei Grafik Buch Illustration Plakat Theater” zmóžnja imponowacy kaž tež wobkuzłacy dohlad do jeje tworjenja wot lěta 1974.

dalše informacije»
Pettersson a Findus do jutrowneho hněžka
Pettersson a Findus do jutrowneho hněžka

Pettersson a Findus staj w Šwedskej a přez jeje mjezy daloko a šěroko woblubowanej figurje z pjera Svena Nordqvista. Jeho prěnja kniha w serbskej rěči „Findus a hara z honačom“ je nětko w druhim nakładźe wušła, runje tak kaž nowostka „Wohnjostroj za lišku“. Wobě knize je Diana Šołćina do serbšćiny přełožiła. Małym pjeracham runje to prawe do jutrowneho hněžka abo jako rjany dar k zelenemu štwórtkej!

dalše informacije»
👉 Poskićamy wukubłanske městno
👉 Poskićamy wukubłanske městno

Ty sy w digitalnym swěće doma, zajimuješ so za dźěło w socialnych syćach a w našim onlineshopje? Potom so za tele wukubłanje požadaj!

Ludowe nakładnistwo Domowina poskića wot 1. awgusta 2021 wukubłanske městno jako překupc za e-commerce (m/ž/d).

dalše informacije»