Naše nowosći

 • Nowa swoboda? Wuńdźe 2.11.2020!

  Nowa swoboda? Wuńdźe 2.11.2020!

  Ratajczakowa, Cordula
  19,90 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Pućowanska swoboda, demokratija, swoboda měnjenja – štož je dźensa samozrozumliwe, su sej ludźo tudy před 30 lětami z měrliwej rewoluciju wubědźili. Kniha „Nowa swoboda?“ přinošuje k reflektowanju časa přewróta 1989/90 ze serbskeho wida. Noworjadowanje hospodarstwa, wužiwanje/njewužiwanje nowych šansow w serbskim šulstwje, rozpušćenje prodrustwa - rozsudy před 30 lětami maja wliw hač do dźensnišeho a postajeja towaršnostnu runje tak kaž indiwidualnu situaciju tež Serbow. 12 časowych swědkow w třiróžku mjez Miłorazom, Bukecami a Šunowom su awtorce dr. Corduli Ratajczakowej wo swojich dožiwjenjach a nazhonjenjach powědali. Čornoběłe fotografije Jürgena Maćija maja swójske wuprajenje a wudospołnjenja zaćišće tekstow.

  W knize zastupjeni su:

  Měrko Brankačk, Gabriela Gruhlowa, Hajko Kozel, Jana Markowa, Měrka Mětowa , Manfred Nowak a Rosemarie Nowakowa, Jan Nuk, Benedikt Rjeda, Rejza Šěnowa, Jan Wjesela, Arnd Zoba, Mónika Žurowa

  Nicht auf Lager

 • Das goldene Gut

  Das goldene Gut

  18,90 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Drei Aufgaben stellt ein Vater seinen beiden Söhnen. Derjenige, der sie am besten löst, soll das Gut des Vaters bekommen. Und wie meist in Märchen gewinnt auch hier der Außenseiter.

  Die Lyrikerin und Übersetzerin Róža Domašcyna hat 60 sorbische Märchen ausgesucht und ins Deutsche übertragen. Viele kennt sie von ihrer Großmutter, einer begnadeten Märchenerzählerin. Jetzt sind sie in einem Band mit wundervollen Illustrationen von Jutta Mirtschin vereint. Ab 8 Jahren

 • Tšojeńka z mójogo žywjenja • Słuchoknigły

  Tšojeńka z mójogo žywjenja • Słuchoknigły

  15,00 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Za tym ako su 2019 knigły Erwina Hanuša „Wósłonki mójogo žywjenja“ wujšli, slěduju něnto jogo słuchoknigły „Tšojeńka z mójogo žywjenja“. Nic jano w casach corony móžoš doma sejźecy na kanopeju abo pśi domacnem źěle abo ducy w awśe słuchaś na awtentisku maminu, tak hochosku ak pisnu rěc Tyšarjowego Erwina. Doma we swójej źěłaŕni, źož jo telik źěłał a dalej źěła za swóju lubowanu dolnoserbšćinu ako wucbnicaŕ, słownikaŕ, pśestajaŕ, basnikaŕ a Pratyjaŕ, jo wón wulicował do mikrofona swóje žywjeńske tšojeńka a z nimi wó swětnych tšojenjach z wósym lětźasetkow. Nagrawała jo wšykno Marja Elikowska-Winklerowa, ako jo teke muziku wubrała. Wuslědk su wobšyrne słuchoknigły z dwěma cejdejkoma z dłujkosću pśisamem dwě a poł góźiny.

 • Wjelich jo? • za słuchopisak BOOKii

  Wjelich jo? • za słuchopisak BOOKii

  Martin Stiefenhofer
  14,95 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Za źiśi wót 3 lět pśedlaže knigły za nawuknjenje zegera. Pśez wjerśenje cerwjeneju špěrowu wiźi góle, co dožywjatej Ida a Tom w běgu dnja ze swójim psyckom Linusom. Gaž tusnjo góle ze swójim BOOKii-pisakom na wšake městna w knigłach, móžo słuchaś, wó com powědatej góleśi ze swójimi pśijaśelami, z cym grajotej abo co dožywjatej doma, w źiśowni a na sportnišću. Na kuždem boce knigłow se mimo togo chowa zajmne graśe. Lěc pytanje za zegerami, pśi pakowanju taški, pśi licenju a rymowanju, wšuźi jo zapleśony na luštnu wašnju zeger. Pśi kuždem tusnjenju z pisakom cakaju na źiśi rědne pśechwatanja. Z pomocu knigłow a BOOKii-pisaka rozmějo toś južo małe góle cele lažko zeger a jogo natwaŕ. A stawnje pódla jo pśepasny psyck Linus! Słuchopisak BOOKii dej se separatnje kupiś.

  Das Buch zum Erlernen der Uhr „Wjelich jo?“ (Wie spät ist es?) für Kinder ab 3 Jahre zeigt, wie ein Tag bei Ida und Tom verläuft. Berührt man mit dem Hörstift verschiedene Stellen im Buch, kann man Ida, Tom und ihren Freunden zuhören, was sie erzählen, mit wem sie spielen oder was sie zu Hause, im Kindergarten oder auf dem Sportplatz erleben. Ein ständiger Begleiter der beiden ist das kleine freche Hündchen Linus. So erwarten jeden beim Antippen mit dem BOOKii-Hörstift interessante und schöne Überraschungen. Das Buch ist ein wichtiges Hilfsmittel zum Erlernen der sorbischen Sprache in der WITAJ-Kita oder zu Hause.

  Słuchopisak skazaś/Hörstift bestellen

 • Naša fibla • Ćišćane pismo

  Naša fibla • Ćišćane pismo

  Kerstin Šěnowa
  8,90 €
  inkl. 5% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Dypkownje k spočatkej noweho šulskeho lěta předleža nowe dźěłowe zešiwki “Wuknu a zwučuju pisać 1” za šulerjow 1. lětnika. Dźěłowy zešiwk je wusměrjeny na nowu fiblu a předleži jónu w ćišćanym pismje a jónu w šulskim wuchadnym pismje. Wón słuži prěnjotnje k zwučowanju pisma. Na spočatku su zadźěłane motoriske zwučowanja, zwučowanja k słyšenju złóžkow a zwjazanju dypkow. W dalšich nadawkach zwučuja šulerjo jednotliwe pismiki, slěduja wotpowědne złóžki a słowa. Za diferencowanje a skrućenje jewja so po wěstych stronach zwučowanja, kotrež zmóžnja wučerjej, wuknjenski staw šulerja zwěsćić.

Serbske bajki a powěsći

 

Aktualne informacije

Prědne dolnoserbske źiśece knigły za słuchopisak BOOKii
Prědne dolnoserbske źiśece knigły za słuchopisak BOOKii

Za źiśi wót 3 lět pśedlaže něnto knigły za nawuknjenje zegera. Pśez wjerśenje cerwjeneju špěrowu wiźi góle, co dožywjatej Ida a Tom w běgu dnja ze swójim psyckom Linusom. Gaž tusnjo góle ze swójim BOOKii-pisakom na wšake městna w knigłach, móžo słuchaś, wó com powědatej góleśi ze swójimi pśijaśelami, z cym grajotej abo co dožywjatej doma, w źiśowni a na sportnišću.

Premjera knigłow

29.10. 2020, zeger 9.40, Zakładna šula Mato Kosyk Brjazyna

dalšne informacije»
Erwin Hanuš wulicujo
Erwin Hanuš wulicujo

Za tym ako su łoni knigły Erwina Hanuša „Wósłonki mójogo žywjenja“ wujšli, slěduju lětosa jogo słuchoknigłyTšojeńka z mójogo žywjenja“. Nic jano w casach corony móžoš doma sejźecy na kanopeju abo pśi domacnem źěle abo ducy w awśe słuchaś na awtentisku maminu, tak hochosku ak pisnu rěc Tyšarjowego Erwina.

dalšne informacije»
Die letzten Jahre eines Lausitzer Dorfes ꟷ Tagebuch von Jurij Koch erschienen
Die letzten Jahre eines Lausitzer Dorfes ꟷ Tagebuch von Jurij Koch erschienen

Im Frühjahr 1996 entschließt sich der Cottbuser Schriftsteller und Journalist Jurij Koch (*1936), ein Tagebuch zu führen. In den Mittelpunkt seiner Beobachtungen gerät dabei der dramatische Kampf eines Lausitzer Dorfes gegen seine Grubenfahrt“. Nun ist das Buch unter dem Titel Gruben-Rand-Notizen erschienen. Koch dokumentiert darin die letzten Jahre von Horno, den Widerstand vieler Bewohner gegen die drohende Umsiedlung und, wie dieser letztlich gebrochen wurde.

Buchvorstellung

ABGESAGT!

19.11.2020, 17.00 Uhr, Wendisches Haus Cottbus

dalšne informacije»
Běła Góra titelna wjas w nowej Pratyji!
Běła Góra titelna wjas w nowej Pratyji!

Nowa Pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła. Jeje redakcija ─ Horst Adam, Ingrid Hustetowa a Bernd Pittkunings ─ jo zestajiła wěcej ak 50 pśinoskow wót wušej 30 awtorkow a awtorow, tak až cytaŕki a cytarje mógu se wjaseliś na wótměnjatu lekturu. A dwa muskej smějotej wóswěśiś pratyjaŕski jubilej: redaktor Horst Adam swój 40. a fotograf Thomas Kläber swój 25.!

dalšne informacije»
Prědne źiśece knigły Jill-Francis Ketlicojc w LND wujšli
Prědne źiśece knigły Jill-Francis Ketlicojc w LND wujšli

Wjelim w Dolnej Łužycy jo młoda serbska awtorka Jill-Francis Ketlicojc mjaztym znata ‒ něnto su jeje prědne knigły za źiśi wót 8 lět pód titelom „Wuchack głupack a druge tšojeńka“ w LND wujšli. Wulicowańka barwnje ilustrěrował jo Thomas Binder. Na co mógu se młode cytarje wjaseliś?

dalšne informacije»