Naše nowosći

 • Chaos w konjencu • e-book

  Chaos w konjencu • e-book

  9,99 €
  inkl. 7% wobr. dank

  Anja, Paula a Milenka lubuja konje a na konjacym dworje w Płóšecach přežiwja nimale wšón swój swobodny čas. Jako mějićelka dwora Borbora krótkodobnje wotjědźe, maja holcy ruce połne dźěła. Najprjedy překwapi je sylne njewjedro z njeluboznymi sćěhami, potom nańdu na rozpadanym statoku zanjechaneho konja a skónčnje so tež hišće žrěbjo Malik zhubi. Anonymny lubosćinski list za Anju sčini chaos perfektny.

  wot 10 lět

 • Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs

  Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Mehr als 5500 Familiennamen sorbischer, polnischer und tschechischer Herkunft hat der Autor für vorliegenden Band aus Adress und Telefonbüchern zusammengetragen und gibt damit einen besonderen Einblick in die Siedlungsgeschichte des Dreiländerecks Böhmen – Schlesien – Lausitz.

  Das Nachschlagewerk bietet sowohl dem Fachmann als auch dem interessierten Laien einen einfachen Zugang. Zu den verzeichneten Namen ist jeweils der älteste Beleg angeführt sowie Herkunft und Bedeutung erläutert. Auch Verweise auf abweichende Schreibvarianten der slawischen Namen im heutigen Deutschen könnnen für Ahnenforscher oder an der eigenen Familiengeschichte Interessierte hilfreich sein.

  Die Neuauflage ist weitestgehend unverändert, einzig das Literaturverzeichnis wurde um die jüngste Forschungsliteratur aktualisiert.

 • Lěsny dundak powěda

  Lěsny dundak powěda

  Syman Šołta
  12,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty
  Z lěsnym dundakom lěsy, pola abo łuki přeměrić njeje nihdy wostudłe. Wón znaje lišče jamy a druhe zwěrjace chowanki a wě, hdźe najwjetše karpy płuwaja. Samo wudru je hižo wuhladał, hačrunjež je to rědke zbožo. Doma pak plahuje bažanty a hoji schorjene ptački.
 • Chaos w konjencu

  Chaos w konjencu

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Anja, Paula a Milenka lubuja konje a na konjacym dworje w Płóšecach přežiwja nimale wšón swój swobodny čas. Jako mějićelka dwora Borbora krótkodobnje wotjědźe, maja holcy ruce połne dźěła. Najprjedy překwapi je sylne njewjedro z njeluboznymi sćěhami, potom nańdu na rozpadanym statoku zanjechaneho konja a skónčnje so tež hišće žrěbjo Malik zhubi. Anonymny lubosćinski list za Anju sčini chaos perfektny.

  wot 10 lět

  e-book skazać

 • Za wšě pady přećelki!

  Za wšě pady přećelki!

  14,90 €
  inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

  Přećelstwo mjez Anju, Paulu a Milenku, kotrež maja jenož konje we hłowje, a starosć wo jěchanski dwór, wo tym jedna prěnja serbska konjaca kniha za młodych čitarjow. Zamóže zhromadna lubosć holcow ke konjam hory přesadźeć?

  Wot 9 lět

Za wobraźenje ku gódam

 

Aktualne informacije

Wědomnostne knigły Waltera Wenzela znowego na pśedań
Wědomnostne knigły Waltera Wenzela znowego na pśedań

Južo dlej rozpśedane knigły „Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs“ znatego lipščańskeho mjenjowědnika Waltera Wenzela su zasej w 2. nakłaźe na pśedań. Wěcej ako 5500 familijowych mjenjow serbskego, pólskego a českego pochada jo awtor Walter Wenzel z telefonowych a adresowych knigłow za toś ten kompendium zgromaźił a dajo z tym zajimny doglěd do sedleńskich stawiznow tśikrajowego rožka Česka – Šlazyńska – Łužyca.

dalšne informacije»
Wjerbno titelna wjas w nowej Pratyji
Wjerbno titelna wjas w nowej Pratyji

Nowa Serbska pratyja jo dypkownje srjejź nazymskego mjaseca w LND wujšła a dojźo w pśiducych dnjach ku kupcam. Rownož ma Wjerbno juž tłustu wejsnu chroniku, zgóniju wjerbańske a wšykne druge cytarje w nowej Pratyji wjele njeznatego wó tej titelnej jsy – lěc žydojskich kšamarjach, bibliotece juž wót lěta 1887, wójnje gmejny z kněžkami abo tradiciji serbskego spiwanja.

dalšne informacije»
„Bóže słowo na kuždy źeń 2023“ wujšło
„Bóže słowo na kuždy źeń 2023“ wujšło

Gronka ochranojskeje bratšojskeje wósady pśewóźuju serbske kśesćijany pśez cełe lěto. Nejnowše wudaśe něnt w Ludowem nakładnistwje Domowina pśedlažy. Ekumeniska źěłowa kupka za cytanje biblije jo wubrała gronko lěta 2023 z prědnych knigłow Mojzasa.

dalšne informacije»
 Dnjowniki fararja Šwjele wujšli
Dnjowniki fararja Šwjele wujšli

Dnjowniki Bogumiła Šwjele z lět 1897 do 1945 su jadnorazne awtentiske žrědło k serbsko-nimskej Łužycy za cas póznego kejžorstwa, Weimarskeje republiki a nacionalsocializma. Ako Spise Serbskego instituta su wujšli pód titlom „Aus dem Alltag eines wendischen Pfarrers“ w Ludowem nakładnistwje Domowina. Wudawaŕka dr. Annett Brězanec jo wšykne Šwjelowe dolno- a górnoserbske zapise pśestajiła, tak až su dnjowniki dopołnje w nimskej rěcy pśistupne.

dalšne informacije»
Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła
Jill-Francis Ketlicojc powědki za dźěći předpołožiła

To drje je nowum w serbskej dźěćacej literaturje! – Pod titulom „Zaječk hłupačk a druhe powědki“ předpołoži delnjoserbska awtorka Jill-Francis Ketlicojc swoje zabawne powědki nětko tež hornjoserbsce. Loni w delnjoserbšćinje wušłe, je tute Jan Měškank přełožił.

dalšne informacije»