Šěn, Franc

 • * 1950 w Šunowje, bydli w Budyšinje
 • studij slawistiki, promocija, wědomostny sobudźěłaćer, 1992-2016 nawoda wotrjada Serbska centralna biblioteka/Serbski kulturny archiw při Serbskim instituće w Budyšinje
 • awtor, wudawaćel, redaktor, zestajer
 • W LND su mjez druhim wušli:
 • - Zhromadźene spisy Marja Młynkowa
 • 1 „Powědančka a drobna proza“ (Wud., 1994)
 • 2 „ Dny w dalinje“ (Wud., 1994)
 • - „Sorbische Bibliographie/Serbska bibliografija 1991–1995“ (red., Spisy Serbskeho instituta 19, 1998)
 • - Sorbische Bibliographie/Serbska bibliografija 1996–2000“ (red., Spisy Serbskeho instituta 36, 2003)
 • - „Sorabistiske přednoški III“(red., 2003)
 • - Jurij Šěn: „Hišće jónu, hišće raz“ (zest., 2007)
 • - „Sorbische Bibliographie/Serbska bibliografija 2001–2005“ (red., Spisy Serbskeho instituta 47, 2008)
 • Informacije wo tutych a dalšich knihach dóstanjeće w Smolerjec kniharni (buchhandlung@domowina-verlag.de).

W LND na předań