Cover

Žaba na kokulce

Dopomnjeńki, wopiski a anekdoty; wudał Beno Pětška, ilustraciji Ota Garten
Toś ta zběrka Bjerowych wubranych źěłow njewopśimjejo jano wšake južo w pjerwjejšnych knigłach wozjawjone wulicowańka, reportaže a tšojeńka. Wudawaŕ jo namakał bejnu tšochu dalšnych pśinoskow Bjera za Casnik, Pratyju, Płomje a dolnoserbske radijo, mimo togo awtobiografiski pśednosk z lěta 1982.

wopisanje

Tak nadejźo teke znajaŕ tśeśinu nowych, w knigłach hyšći njewotśišćanych źěłow. Woni dopołniju naš wobraz wo tom dolnoserbskem ludowem wulicowarju ako teke wo žywjenju dolnoserbskich luźi w zachadnem stolěśu.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1894-6
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2002
164 b., kapsne kniglicki 160

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Tak nadejźo teke znajaŕ tśeśinu nowych, w knigłach hyšći njewotśišćanych źěłow. Woni dopołniju naš wobraz wo tom dolnoserbskem ludowem wulicowarju ako teke wo žywjenju dolnoserbskich luźi w zachadnem stolěśu.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1894-6
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2002
164 b., kapsne kniglicki 160