Cover

Wurywanki

Serbska dźiwadłowa zběrka 6
W lěće 1999 wuhotowaše Załožba za serbski lud wubědźowanje wo nowu serbsku dramatiku. Prěnje myto so njespožči, druhe myto wubědźi sej předležaca hra »Wurywanki«, kotruž je wudawaćelka Christiana Piniekowa nětko do Serbskeje dźiwadłoweje zběrki přiwzała.

Beschreibung

W lěće 1999 wuhotowaše Załožba za serbski lud wubědźowanje wo nowu serbsku dramatiku. Prěnje myto so njespožči, druhe myto wubědźi sej předležaca hra »Wurywanki«, kotruž je wudawaćelka Christiana Piniekowa nětko do Serbskeje dźiwadłoweje zběrki přiwzała. Hra přeswědči jury wosebje z pospytom, w Serbach poskićeč moderne absurdne dźiwadło. W předstajanych, mjez sobu njewotwisnych scenach žedźa wosoby za »žiwjenjom bjeze zawěška«.

###
Lubina Hajduk-Veljkovićowa narodźi so 26. oktobra 1976 w Budyšinje. Z lěta 1996 do 2001 studowaše na Uniwersiće w Lipsku wučerstwo serbšćiny a stawiznow. Pisa basnje (Prěnje jejko, w samonakładźe 1997; Pjatk haperleje, Budyšin 1998) a powědki kaž tež słuchohry za dźěći.
Dušan Hajduk-Veljković narodźi so 5. junija 1960 w Běłohrodźe. Tam studowaše z lěta 1981 do 1986 literaturu a bě potom knihikupc. 1987 přesydli so do Němskeje a studowaše na uniwersiće w Saarbrückenje. Z Iěta 1997 je lektor za bosnisku, chorwatsku a serbisku rěč na Uniwersiće w Lipsku.
W zhromadnym dźěle mandźelskeju nastachu mytowana dźiwadłowa hra kaž tež přełožki wosebje z načasneje juhosłowjanskeje literatury.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1859-5
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2001
72 s.

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

2,50 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

W lěće 1999 wuhotowaše Załožba za serbski lud wubědźowanje wo nowu serbsku dramatiku. Prěnje myto so njespožči, druhe myto wubědźi sej předležaca hra »Wurywanki«, kotruž je wudawaćelka Christiana Piniekowa nětko do Serbskeje dźiwadłoweje zběrki přiwzała. Hra přeswědči jury wosebje z pospytom, w Serbach poskićeč moderne absurdne dźiwadło. W předstajanych, mjez sobu njewotwisnych scenach žedźa wosoby za »žiwjenjom bjeze zawěška«.

###
Lubina Hajduk-Veljkovićowa narodźi so 26. oktobra 1976 w Budyšinje. Z lěta 1996 do 2001 studowaše na Uniwersiće w Lipsku wučerstwo serbšćiny a stawiznow. Pisa basnje (Prěnje jejko, w samonakładźe 1997; Pjatk haperleje, Budyšin 1998) a powědki kaž tež słuchohry za dźěći.
Dušan Hajduk-Veljković narodźi so 5. junija 1960 w Běłohrodźe. Tam studowaše z lěta 1981 do 1986 literaturu a bě potom knihikupc. 1987 přesydli so do Němskeje a studowaše na uniwersiće w Saarbrückenje. Z Iěta 1997 je lektor za bosnisku, chorwatsku a serbisku rěč na Uniwersiće w Lipsku.
W zhromadnym dźěle mandźelskeju nastachu mytowana dźiwadłowa hra kaž tež přełožki wosebje z načasneje juhosłowjanskeje literatury.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1859-5
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2001
72 s.