Wšědne hesła 2024

Wšědne hesła 2024

Ochranowskeje bratrowskeje wosady, zhromadne wudaće ze Serbskim ewangelskim towarstwom
Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – přewodźuja serbske křesćanske swójby přez lěto.
Za lěto 2024 je Ekumeniske zjednoćenstwo za čitanje biblije sadu „Wšitko, štož činiće, njech so stanje z lubosću“ z lista na Korintiskich jako lětne hesło wuzwoliło. Japoštoł Pawoł skedźbni čitarja na kóncu swojeho lista hišće raz na tutu najwažnišu próstwu. Je to naročne słowo. Móhło kóždy dźeń lěta jako hesło stać, wšako wšědnych wužadanjach nichtó nuzu nima. Zešiwk předleži jako zhromadne wudaće ze Serbskim ewangelskim towarstwom

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2761-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2023, 115 s., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

2,50 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2761-0
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2023, 115 s., brošura