Wósłonki mójogo žywjenja • e-book

Wósłonki mójogo žywjenja • e-book

Erwin Hanuš jo roźony Chóśebuzaŕ a domacny Hochozaŕ. Wón jo absolwent budyšyńskeje Serbskeje wušeje šule a lipšćańskeje uniwersity, mimo togo jo pśebywał tśi raze na studijach w Moskwje. Styri wšakorake serbske źěłowe městna w Dešanku a Chóśebuzu jo měł a něnt jo juž bejny cas na wuměńku bźez wótpócynka. W běgu lětźasetkow jo wjele pśestajował, wjelim dolmetšował a młoge turistiske kupki pśewóźował. Wón běšo Pratyjaŕ a wucbnicaŕ, jo dalej słownikaŕ, basnikaŕ a nic naslědku rěcny póraźowaŕ kuždemu, kenž radu trjeba. Wušej togo jo se Erwin Hanuš zaběrał z hochoskimi wudrogowarjami do USA a se zmakał z jich pótomnikami. Pótakem dosć dožywjenjow a nazgónjenjow z tśich politiskich systemow, z dweju pśewrośenjowu a na gluku “jano” z jadneje wójny!

Beschreibung

Na Hanušowe žywjeńske wósłonki inkluziwnje gronka a basni směju wšykne narske byś,wósebnje pak budu se wjaseliś jogo njelicone wukniki a kursisty serbšćiny, kótarež su jogo k spisanju spomnjeśow póstarcyli.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2598-2
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2019, 200 b. (śišćane wudaśe), e-book (epub)

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): ned

6,99 €
inkl. 7% MwSt.

Beschreibung

Na Hanušowe žywjeńske wósłonki inkluziwnje gronka a basni směju wšykne narske byś,wósebnje pak budu se wjaseliś jogo njelicone wukniki a kursisty serbšćiny, kótarež su jogo k spisanju spomnjeśow póstarcyli.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2598-2
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2019, 200 b. (śišćane wudaśe), e-book (epub)