Cover

Maćij Bulank, Gerat Wornar

W katolskich Serbach

fota: Maćij Bulank, teksty: Gerat Wornar
Křesćanska wěra je katolskim Serbam zepěra w žiwjenju. To wotbłyšćuje so w njeličomnych křižach a modlerskich stołpach při pućach a před domskimi. Najbóle wšak je to spóznać na ludźoch samych, hdyž wozjewjeja jutry jako křižerjo wjesołe poselstwo, putnikuja do Róžanta k hnadownemu městnu abo chodźa na Bože ćěło w procesionach po wsy. Z předležacym wobrazowym zwjazkom podadźa so čitarjo hromadźe z Maćijom Bulankom do wosadow katolskeje Łužicy.

Beschreibung

Jeho fotografije swědča wo žiwej wěrje, kotraž pokazuje so w hajenju nałožkow a wašnjow w běhu lěta runje tak kaž wšědny dźeń, hdyž chodźa wěriwi z wosadnikom w ruce kemši abo hladaja rowy swojich zemrětych přiwuznych. Wobrazy wobrubjeja teksty Gerata Wornarja, kotryž zhladujo na swoju domiznu a swój lud zwěsći: „Mam tónle serbski kraj a jeho ludźi rady. Tu sym doma. To je mi na zemi kus njebjes.“

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2216-5
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2012
116 s., 132 barbnych fotografijow, kruta wjazba

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

9,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Jeho fotografije swědča wo žiwej wěrje, kotraž pokazuje so w hajenju nałožkow a wašnjow w běhu lěta runje tak kaž wšědny dźeń, hdyž chodźa wěriwi z wosadnikom w ruce kemši abo hladaja rowy swojich zemrětych přiwuznych. Wobrazy wobrubjeja teksty Gerata Wornarja, kotryž zhladujo na swoju domiznu a swój lud zwěsći: „Mam tónle serbski kraj a jeho ludźi rady. Tu sym doma. To je mi na zemi kus njebjes.“

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2216-5
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2012
116 s., 132 barbnych fotografijow, kruta wjazba