Cover

Tež ja mějach zbožo

Serbscy wojacy w 2. swětowej wójnje
Mjeztym hižo třeći nakład knihi Bena Budarja w běhu lěta swědči wo zajimje čitarjow na dopomnjenkach a wosudach serbskich wojakow za čas 2. swětoweje wójny. Wjacore lěta je sej awtor wo dožiwjenjach bywšich wojakow powědać dał a je napisał. Nastała je hnujaca kniha z 41 přinoškami, kotrež wjedu přez jednotliwe wójnske lěta.

Beschreibung

Awtor je při wšěch 40 wozjewjenych přinoškach awtentiskosć kóždeho powědarja, jeho rěč a nutřkownu dramatiku wěrnje a prawdźepodobnje bjez kóždeho přehnawanja a patosa literarnje wobchował, tež w němčinje zapołožene typiske wójnske wuprajenja. Paleta wozjewjeneho je najwšelakoriša, přeco znowa so njewšědnje jewjaca.

Hańža Winarjec-Orsesowa

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2004-8
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 3. nakł. 2006
227 s., kruta wjazba

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

9,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Awtor je při wšěch 40 wozjewjenych přinoškach awtentiskosć kóždeho powědarja, jeho rěč a nutřkownu dramatiku wěrnje a prawdźepodobnje bjez kóždeho přehnawanja a patosa literarnje wobchował, tež w němčinje zapołožene typiske wójnske wuprajenja. Paleta wozjewjeneho je najwšelakoriša, přeco znowa so njewšědnje jewjaca.

Hańža Winarjec-Orsesowa

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2004-8
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 3. nakł. 2006
227 s., kruta wjazba