Stary Šymko • e-book

Jan Skala

Stary Šymko • e-book

Wuběr prozy a basnjow

„Do tutoho ćicheho raja wali so před lětdźesatkami modernizm železnicow, mašinow, milinowych zawodow, brunicowych podkopkow, parnych cyhelnicow kaž helski djas, kiž we wysokich wuhenjach wustorči swoje pazory k njebju, kiž ze swojimi polypowymi rukami kolijow wobjima cyłu holu a ze swojeje wohniweje a žehliweje tlamy dycha jěd do serbskich wsow.“ W swojim powědančku „Stary Šymko“ rysuje Jan Skala wosud bura z Lubuša, kiž so wobara swój statok a swoju pódu na briketownju „Erika“ předać, ale naposledk w boju z njej podleži. Nimo twórby, w kotrejž so Skala na wobrazliwe wašnje z industrializaciju a ze spočatkami wudobywanja brunicy w srjedźnej Łužicy rozestaji, wobsahuje zběrka dalšu prozu a basnje, wotbłyšćowace jeho lubosć k domiznje a bój wo zdźerženje eksistency Serbow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2791-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, 52 s, (Print), E-Book (EPUB)

artikl: na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): hnydom

5,99 €
inkl. 7% wobr. dawka

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2791-7
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, 52 s, (Print), E-Book (EPUB)