Zwucujom serbski 4 - źěłowy zešywk

Frankowa, Rosemarie, Kieperowa, Ute, Schmidowa, Ellen

Zwucujom serbski 4 - źěłowy zešywk

za 4. do 6. lětnika; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; ilustrěrował Konrad Golz
Za pósrědnjenje serbskich rěcnych znaśow w 4., 5. a 6. lětniku stojtej k dispoziciji barwojto ilustrěrowana wucbnica “Wuknjom serbski 4” a jadnobarwny źěłowy zešywk z wobrazkami “Zwucujom serbski 4”. Wónej słušatej k wuceńskemu rědoju wucbnicow a źěłowych zešywkow za 1. do 6. lětnika pó cuzorěcnej didaktice (B-wucba).

wopisanje

Za pósrědnjenje serbskich rěcnych znaśow w 4., 5. a 6. lětniku stojtej k dispoziciji barwojto ilustrěrowana wucbnica “Wuknjom serbski 4” a jadnobarwny źěłowy zešywk z wobrazkami “Zwucujom serbski 4”. Wónej słušatej k wuceńskemu rědoju wucbnicow a źěłowych zešywkow za 1. do 6. lětnika pó cuzorěcnej didaktice (B-wucba). Pśedmjat serbšćina rozeznawa se wót drugeje rěcneje wucby pśez to, až se njepósrědnja rěc cuzego kraja, ale njepósrědneje wokoliny resp. domowniskego regiona. Wuknjece ju toś nawuknu ako drugu rěc jich blišeje domownje, Dolneje Łužyce, tak daloko až njejsu se južo w starjejšynem domje, w krejzu swójźbnych abo w źiśowni z njeju wopóznawali. Temy togo wuceńskego rěda su pśedewšym šulski wšedny źeń, familija a lichy cas, strowe žywjenje, pśiroda a lětne case, domownja, nałogi a tradicije, Serby a Łužyca.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1459-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł., 2016, 116 b., brošura, pśidank

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Za pósrědnjenje serbskich rěcnych znaśow w 4., 5. a 6. lětniku stojtej k dispoziciji barwojto ilustrěrowana wucbnica “Wuknjom serbski 4” a jadnobarwny źěłowy zešywk z wobrazkami “Zwucujom serbski 4”. Wónej słušatej k wuceńskemu rědoju wucbnicow a źěłowych zešywkow za 1. do 6. lětnika pó cuzorěcnej didaktice (B-wucba). Pśedmjat serbšćina rozeznawa se wót drugeje rěcneje wucby pśez to, až se njepósrědnja rěc cuzego kraja, ale njepósrědneje wokoliny resp. domowniskego regiona. Wuknjece ju toś nawuknu ako drugu rěc jich blišeje domownje, Dolneje Łužyce, tak daloko až njejsu se južo w starjejšynem domje, w krejzu swójźbnych abo w źiśowni z njeju wopóznawali. Temy togo wuceńskego rěda su pśedewšym šulski wšedny źeń, familija a lichy cas, strowe žywjenje, pśiroda a lětne case, domownja, nałogi a tradicije, Serby a Łužyca.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1459-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł., 2016, 116 b., brošura, pśidank