Stawizny a podawki 5 ─ wučbnica

Stawizny a podawki 5 ─ wučbnica

wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ, přełožiłoj Sonja Krječmarjowa a Wórša Šołćina

Za hornjoserbsku wučbu stawiznow w Sakskej je wušła nowa wučbnica. Wona je za šulerjow 9. lětnika Serbskeho gymnazija w Budyšinje a zdobom dalša wučbnica w rjedźe nakładnistwa Klett. Wučbnica wobjednawa dobu Weimarskeje republiki, nacionalsocializm a Druhu swětowu wójnu. Kaž dotalne wučbnicy tutoho rjadu wobsahuje wona wjele tekstowych a wobrazowych žórłow kaž tež topografiskich kartow a grafikow. Tež pokiwy a nawody, kak hodźa so stawizniske wobswědčenja a dokumenty w samostatnym dźěle wuhódnoćić, šulerjo a šulerki w njej namakaja. 184 stron wopřijaca kniha je bohaće barbnje ilustrowana a wabi do wuknjenja. Naročny přełožk do serbšćiny zhotowiłoj stej Sonja Krječmarjowa a Wórša Šołćina. Klětu so tutón wučbnicowy rjad z wučbnicu za šulerjow 10. lětnika gymnazija zakónči.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2669-9
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2021, 184 s., barb. wobr., brošura

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

23,25 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2669-9
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2021, 184 s., barb. wobr., brošura