Stawizny a podawki 2 ─ wučbnica

Michael Sauer

Stawizny a podawki 2 ─ wučbnica

wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ, zeserbšćiła Sonja Krječmarjowa
Předležaca kniha je wučbnica stawiznow za šulerjow 6. lětnika Budyskeho serbskeho gymnazija. 180 stronow wopřijaca fachowa kniha wabi zawěsće do blišeje zaběry ze stawiznami. Wona je z wjele historiskimi tekstowymi žórłami, ilustracijemi a topografiskimi kartami wuhotowana a barbojće ilustrowana. Wažne zapřijeća su na kromje jednotliwych stronow hišće raz podate a skrótka wujasnjene. Z tym je wučbnica přehladnje strukturowana. Fachowy přełožk na starosći měješe wučerka na wuměnku Sonja Krječmarjowa.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2361-2
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 182 s., barbne fota a přiłoha, brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

22,95 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2361-2
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2018, 182 s., barbne fota a přiłoha, brošura