Pó droze 1 ─ źělowy zešywk

Lüdtkowa, Dietlind, Kerštowa, Kathrin, Mak, Torsten

Pó droze 1 ─ źělowy zešywk

Wudawaŕ: Domowina ─ Zwězk Łužyskich Serbow z.t., Rěcny centrum WITAJ, ilustrowała Isa Bryccyna

W kooperaciji ze Źěłanišćom za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) smy wudali za wukniki 7. lětnika źěłowy zešywk Pó droze 1. Wón słuša ku wucbnicy Pó droze 1 a jo źěl noweje serije wucbnicow a źěłowych zešywkow, myslonych za wuknjecych serbšćiny ako cuza rěc.


In Kooperation mit der Arbeitsstelle für sorbische Bildungsentwicklung Cottbus (ABC) haben wir für Schüler der 7. Klasse das Arbeitheft Pó droze 1 herausgegeben. Es gehört zum Lehrbuch Pó droze 1 und ist Teil einer neuen Lehrbuchserie mit Arbeitsheft für Schüler, die Sorbisch als Fremdsprache lernen.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2583-8
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2. nakł. 2022, 88 b., barw. il., brošura

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

8,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2583-8
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2. nakł. 2022, 88 b., barw. il., brošura