Mója cytanka 2

Mója cytanka 2

Rad a wjele cytamy, wucbnica za 2. lětnik; wudawaŕ: Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t., Rěcny centrum WITAJ; zestajiłej Rosemarie Frankowa a Ingrid Hustetowa; ilustrěrowała Gabriele Bäumler
Wucbnica „Mója cytanka 2“ za serbsko-nimske rědownje jo se pó koncepciji nakładnistwa Klett zestajiła. Nawězujucy na “Móju fiblu” pódajo se za serbsku bilingualnu wucbu rěd cytankow wót 2. do 4. lětnika, kenž jo se koncipěrował paralelnje k wopśimjeśam, strukturje a didaktisko-metodiskim zaměram wótpowědnych materialijow za nimšćinu.

wopisanje

Wucbnica „Mója cytanka 2“ za serbsko-nimske rědownje jo se pó koncepciji nakładnistwa Klett zestajiła. Nawězujucy na “Móju fiblu” pódajo se za serbsku bilingualnu wucbu rěd cytankow wót 2. do 4. lětnika, kenž jo se koncipěrował paralelnje k wopśimjeśam, strukturje a didaktisko-metodiskim zaměram wótpowědnych materialijow za nimšćinu. Cytanki pórucuju cytański material wšakorakich stopjenjow śěžkosći k temam Šula źurja wótcynijo, Familija, Ty a ja a my, Strowy wóstaś a derje se cuś, Zemja jo naš dom, Wu nas a hynźi, Kuždy jo wažny, Cas pśejźo, Cowanja, guslowanja a gódanja, Łopjena na mójom kalendarju a Swět knigłow. Teksty su pó didaktisko-metodiskich pódaśach ilustrěrowane. Cytanki wopśimjeju ako didaktiske pórucenje k jadnotliwym tekstam jadnorěcny serbski słownick, wšake jadnore zwucowanja za fonetiku, ortografiju, gramatiku, słowotwórbu a za rozšyrjenje leksiki.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1209-8
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2006, 120 b., barwne ilustracije, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

11,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Wucbnica „Mója cytanka 2“ za serbsko-nimske rědownje jo se pó koncepciji nakładnistwa Klett zestajiła. Nawězujucy na “Móju fiblu” pódajo se za serbsku bilingualnu wucbu rěd cytankow wót 2. do 4. lětnika, kenž jo se koncipěrował paralelnje k wopśimjeśam, strukturje a didaktisko-metodiskim zaměram wótpowědnych materialijow za nimšćinu. Cytanki pórucuju cytański material wšakorakich stopjenjow śěžkosći k temam Šula źurja wótcynijo, Familija, Ty a ja a my, Strowy wóstaś a derje se cuś, Zemja jo naš dom, Wu nas a hynźi, Kuždy jo wažny, Cas pśejźo, Cowanja, guslowanja a gódanja, Łopjena na mójom kalendarju a Swět knigłow. Teksty su pó didaktisko-metodiskich pódaśach ilustrěrowane. Cytanki wopśimjeju ako didaktiske pórucenje k jadnotliwym tekstam jadnorěcny serbski słownick, wšake jadnore zwucowanja za fonetiku, ortografiju, gramatiku, słowotwórbu a za rozšyrjenje leksiki.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1209-8
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2006, 120 b., barwne ilustracije, brošura