Mlóč 4 ─ wěcna kniha Sakska

Mlóč 4 ─ wěcna kniha Sakska

nowowobdźěłanje, wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ, zeserbšćiła Lubina Hajduk-Veljkovićowa

Wušła je nowa wučbnica „Mlóč 4“ za wěcnu wučbu jako licencne wudaće nakładnistwa Schrödel Westermann. Wěcna kniha wotpowěduje optimalnje metodam, wobsaham a kompetencam wučbneho plana za wěcnu wučbu w Sakskej. Temy wučbnicy su do pjeć barbnje woznamjenjenych wuknjenskich wobłukow rozrjadowane. Mjena wobłukow su identiske tym z wučbneho plana: (1) Zhromadnje žiwi być a wuknyć, (2) Moje ćěło a moja strowota, (3) Zetkawanja z rostlinami a zwěrjatami, (4) Fenomeny nježiweje přirody a (5) Rum a čas. Tež wuknjenske wobłuki wólbnowinowatostneho wobłuka so poskićeja.


Štyri wobłuki zakónča so z wuknjenskim testom k samokontroli ‘Testuj swoju wědu’. Rubrika ‘Sće hižo wědźeli’ da dźěćom nastorki k myslenju, so z wosebitymi aspektami wěcneje temy zaběrać a tute samostatnje wobdźěłać. Na kóncu wučbnicy smy dodali dwurěčny słowničk z wuzwolenymi fachowymi wurazami.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420--2716-0
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, barb. wobr., 152 s., brošura z klapu

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

22,95 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420--2716-0
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2022, barb. wobr., 152 s., brošura z klapu