Lutk 1 • Pišomy pilnje. Šulske wuchadne pismo

Hanka Ješcyna

Lutk 1 • Pišomy pilnje. Šulske wuchadne pismo

nastał w zgromadnem źěle Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) a Rěcnego centruma WITAJ, ilustrěrowała Katharina Bußhoff

Wažny, moderny wuceński a wuknjeński srědk za WITAJ-wucbu w 1. lětniku jo rěd LUTK 1. Tym južo pśedlažecym źělam Fibla, Toflowe aplikacije, Pisański zešywk (Šulske wuchadne pismo) a Pisański zešywk (Śišćane pismo) jo se něnto pśidał tśeśi pisański zešywk Pišomy pilnje (Šulske wuchadne pismo).


Ein wichtiges und modernes Lehr- und Lernmittel für den WITAJ-Unterricht in der 1. Klasse ist die Reihe LUTK 1. Den bereits vorliegenden Teilen Fibel, Tafelapplikationen, Schreibheft (Schulausgangsschrift) und Schreibheft (Druckschrift) kommt nun das dritte Schreibheft „Pišomy pilnje“ [Wir schreiben fleißig] (Schulausgangsschrift) hinzu.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2580-7
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2. nakł. 2021, 60 b., barwne ilustracije, brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2580-7
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 2. nakł. 2021, 60 b., barwne ilustracije, brošura