Lutk 1 • Fibla

Hanka Ješcyna

Lutk 1 • Fibla

nastał w zgromadnem źěle Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) a Rěcnego centruma WITAJ, ilustrěrowała Katharina Bußhoff
K šulskemu lětoju 2018/19 pśedlažy nowy wucbny material za 1. lětnik WITAJ.
Z tym wucbnym materialom wuwucujo se pśedewšym pó kriterijach imersije, ale pó pótrěbnosći se zapśimujo teke metoda cuzorěcneje wucby. Wucba jo zwězana z maminorěcneju wucbu nimšćiny a se pomina dobre wótgłosowanje wobźělonych ceptarkow a ceptarjow. Dokradnje pśedstaja awtorka Hanka Ješcyna ceły titel Lutk 1 w pedagogiskem casopisu Serbska šula 3-2018.

Fibla Lutk 1: K njej słušaju Cołn pismikow ako pśeglěd zazukow a wšake zwucowańske a basleńske materialije w dodanku.

Beschreibung

K tomu titloju Lutk 1 słušaju fibla, dwa pisańskej zešywka, zarědnik wobrazowych a słownych aplikacijow, lutkowa pupka Mino a ceptarske pórucenja. Fibla a zešywka su gótowe, zarědnik aplikacijow wujźo až do kóńca lěta 2018. Pórucenja a lutkowa pupka su planowane k šulskemu lětoju 2019/20 a wujdu w Źěłanišću za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC).

Fibla Lutk 1: Fibla su źěłowe knigły. K njej słušaju Cołn pismikow ako pśeglěd zazukow a wšake zwucowańske a basleńske materialije w dodanku.

Pisańskej zešywka: Za nawuknjenje śišćanego pisma a šulskego wuchadnego pisma stej dwa separatnej zešywka k dispoziciji. Wónej móžotej se zasobu abo w kombinaciji wužywaś.

Aplikacije: Wóni su myslone za zasejpóznawanje, skšuśenje a nałožowanje zukow, pismikow, złožkow a słowow pśi wótpowědnych zwucowanjach na tofli.

Lutkowa pupka Mino: Głowna figura w fibli a wšyknych k njej słušajucych materialijach jo lutkowy gólc Mino. Wón źiśi cełe šulske lěto pśi wuknjenju a wšakich aktiwitach pśewóźujo. Ceptarske pórucenja: Wóni su zestajenje nadrobnych didaktiskich pokazkow a naraźenjow k wugótowanju wucbnych jadnotkow. Wóni wopśimjeju teke kopěrowańske pśedkładki, łopjena za cytanje zukow, grajne nawjedowanja, awdio-cd z tekstami fible a spiwami.

Zusatzinformation

ISBN 978-7420-2454-1
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2018, 84 b., barwne ilustracije, kšuta wězba

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

17,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

K tomu titloju Lutk 1 słušaju fibla, dwa pisańskej zešywka, zarědnik wobrazowych a słownych aplikacijow, lutkowa pupka Mino a ceptarske pórucenja. Fibla a zešywka su gótowe, zarědnik aplikacijow wujźo až do kóńca lěta 2018. Pórucenja a lutkowa pupka su planowane k šulskemu lětoju 2019/20 a wujdu w Źěłanišću za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC).

Fibla Lutk 1: Fibla su źěłowe knigły. K njej słušaju Cołn pismikow ako pśeglěd zazukow a wšake zwucowańske a basleńske materialije w dodanku.

Pisańskej zešywka: Za nawuknjenje śišćanego pisma a šulskego wuchadnego pisma stej dwa separatnej zešywka k dispoziciji. Wónej móžotej se zasobu abo w kombinaciji wužywaś.

Aplikacije: Wóni su myslone za zasejpóznawanje, skšuśenje a nałožowanje zukow, pismikow, złožkow a słowow pśi wótpowědnych zwucowanjach na tofli.

Lutkowa pupka Mino: Głowna figura w fibli a wšyknych k njej słušajucych materialijach jo lutkowy gólc Mino. Wón źiśi cełe šulske lěto pśi wuknjenju a wšakich aktiwitach pśewóźujo. Ceptarske pórucenja: Wóni su zestajenje nadrobnych didaktiskich pokazkow a naraźenjow k wugótowanju wucbnych jadnotkow. Wóni wopśimjeju teke kopěrowańske pśedkładki, łopjena za cytanje zukow, grajne nawjedowanja, awdio-cd z tekstami fible a spiwami.

Zusatzinformation

ISBN 978-7420-2454-1
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2018, 84 b., barwne ilustracije, kšuta wězba