Cover

Christiana Piniekowa a Jurij Krawža

Literarna čitanka 2

Wučbnica za 11./12.lětnik; wobdźěłała Christiana Piniekowa
Čitanka je wotpowědnje wučbnemu planej zestajany material za wučbu serbšćiny w 11. a 12. lětniku Serbskeho gymnazija.

{STR}

wopisanje

Čitanka je wotpowědnje wučbnemu planej zestajany material za wučbu serbšćiny w 11. a 12. lětniku Serbskeho gymnazija.

{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0774-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 1997
240 s., barbne wobrazy, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

11,50 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Čitanka je wotpowědnje wučbnemu planej zestajany material za wučbu serbšćiny w 11. a 12. lětniku Serbskeho gymnazija.

{STR}

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0774-2
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 1997
240 s., barbne wobrazy, brošura