Stawizny a podawki 3 ─ wučbnica

Stawizny a podawki 3 ─ wučbnica

wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ, zeserbšćiła Sonja Krječmarjowa
Zdypkom k nowemu šulskemu lětu 2019/2020 je wušła nowa serbska wučbnica „Stawizny a podawki 3“. Wučbnica stawiznow je za šulerjow 7. lětnika Serbskeho gymnazija w Budyšinje. Je to přełožk licencneho wudaća nakładnistwa Klett.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2362-9
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, 176 s., barb. fot a il., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

21,95 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2362-9
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2019, 176 s., barb. fot a il., brošura