Naša maćeršćina 9/10

Alena Dubawina, Milenka Ertelowa, Daniela Heelemannowa a dr.

Naša maćeršćina 9/10

wučbnica za 9./10. lětnik serbskich wyšich šulow, wudawaćel: Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z.t., Rěčny centrum WITAJ

„Naša maćeršćina 9/10“ je rozrjadowana do pjeć tematiskich wobłukow „Čitać, rěčeć, pisać“, „Přemyslować wo rěči“, „Prawje pisać“, „Wo rěči Delnjoserbow so informować“ a „Kontrolować, so orientować“, kotrež su za lěpšu orientaciju we wšelakich barbach wuhotowane. Kóždy z tutych wobłukow ma zawodnu stronu, na kotrejž so šuler wo wobsahu a zaměrach jednotliweho tematiskeho wobłuka resp. kapitla informuje.

Beschreibung

„Nazhonjenja w praktikumje“, „Kritisce nakupować“, „Zakonske postajenja čitać“, „Baseń analyzować a interpretować“, „Wužiwanje někotrych serbskich prepozicijow a wliw němčiny“, „Podobnosće a rozdźěle mjez hornjo- a delnjoserbšćinu“ su někotre z temow, kotrež so wobjednawaja. Šuler zwučuje na přikład požadanski list pisać a požadansku rozmołwu wjesć, spřistupnja sej wěcne teksty, kotrež jednaja wo wuskutkach alkohola abo wo přidawkach w kosmetiskich produktach, zwučuje diagramy wuhódnoćić, wukmanja so w argumentowanju na zakładźe temy „Němska – připućowanski kraj?!“, zwučuje analyzować a interpretować krótkopowědančka a basnje, přepruwuje a skrućuje swoju gramatisku a prawopisnu wědu a zwučuje so w tworjenju načasneje leksiki. W poslednim kapitlu „Kontrolować, so orientować“ namaka wón nimo zwučenych přehladow a gramatiskich tabulkow tež přehlad literarnych zapřijećow.

Na CD do ruki wučerja su podate pokiwy k maćiznje, namjety za rozrisanje nadawkow a nahrawane je tójšto słuchanskich tekstow, předewšěm z wobłuka „Rěč Delnjoserbow“. Šuler słyši delnjoserbske słowa a teksty a móže je tak po wurjekowanju korektnje wospjetować. CD dóstanjeće bjezpłatnje w Rěčnym centrumje WITAJ.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2447-3
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2017, 176 s., barb. wobr., brošura

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

18,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

„Nazhonjenja w praktikumje“, „Kritisce nakupować“, „Zakonske postajenja čitać“, „Baseń analyzować a interpretować“, „Wužiwanje někotrych serbskich prepozicijow a wliw němčiny“, „Podobnosće a rozdźěle mjez hornjo- a delnjoserbšćinu“ su někotre z temow, kotrež so wobjednawaja. Šuler zwučuje na přikład požadanski list pisać a požadansku rozmołwu wjesć, spřistupnja sej wěcne teksty, kotrež jednaja wo wuskutkach alkohola abo wo přidawkach w kosmetiskich produktach, zwučuje diagramy wuhódnoćić, wukmanja so w argumentowanju na zakładźe temy „Němska – připućowanski kraj?!“, zwučuje analyzować a interpretować krótkopowědančka a basnje, přepruwuje a skrućuje swoju gramatisku a prawopisnu wědu a zwučuje so w tworjenju načasneje leksiki. W poslednim kapitlu „Kontrolować, so orientować“ namaka wón nimo zwučenych přehladow a gramatiskich tabulkow tež přehlad literarnych zapřijećow.

Na CD do ruki wučerja su podate pokiwy k maćiznje, namjety za rozrisanje nadawkow a nahrawane je tójšto słuchanskich tekstow, předewšěm z wobłuka „Rěč Delnjoserbow“. Šuler słyši delnjoserbske słowa a teksty a móže je tak po wurjekowanju korektnje wospjetować. CD dóstanjeće bjezpłatnje w Rěčnym centrumje WITAJ.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2447-3
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2017, 176 s., barb. wobr., brošura