Łuka

Łuka

Serbski wudopołnjujucy material za šulu, Wudawaŕ: Rěcny centrum WITAJ, ilustracije: Gudrun Lenz
Nowy wucbny material za bilingualnu wucbu jo źěłarnicka Łuka. Wóna wopśimujo wšake nadawki, zwězane z łucnymi zwěrjetami a rostlinami. Ku tekstam, kenž wopisuju žywjenje na łuce a rozdźělne družyny kwětkow, brukow, insektow atd., słuša teke wjele barwojtych wobrazkow a kreslankow.

Mit der Lernwerkstatt zum Thema Wiese liegt ein neues Unterrichtsmaterial für den bilingualen Unterricht vor. Das Material beinhaltet Sachtexte und Aufgaben zu Wiesenpflanzen und –tieren. Mit Hilfe dieser Aufgaben und Texte verstehen die Schüler Abläufe in der Natur bessser, erweitern ihren Wortschatz und vertiefen ihre Kenntnisse in Grammatik und Wortlehre.

Wopisowanje

Nadawki zmóžnjaju wuknikam lěpše rozměśe funkcioněrowanja pśirody, rozšyrjenje serbskego słowoskłada, ale teke skšuśenje wědy we wobłuku gramatiki a dokradnjej rozeznawanje słownych družynow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2381-0
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 40 b., barw. wobr., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Nadawki zmóžnjaju wuknikam lěpše rozměśe funkcioněrowanja pśirody, rozšyrjenje serbskego słowoskłada, ale teke skšuśenje wědy we wobłuku gramatiki a dokradnjej rozeznawanje słownych družynow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2381-0
rěč artikla delnjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2017, 40 b., barw. wobr., brošura