Čłowjek a medijowa towaršnosć

Sylwija Šěnowa

Čłowjek a medijowa towaršnosć

Temowy zešiwk za 8. lětnik serbskeho gymnazija a serbskich wyšich šulow, wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ, ilustrator: Barbara Beger, Mario Lars, Jutta Mirtschin

Temowy zešiwk wo medijowej towaršnosći zestaja so z dweju dźělow. W prěnim dźělu posrědkuje so šulerjej teoretiska wěda. Druhi dźěl słuži nałožowanju wědy, wospjetowanju a diferencowanemu dźěłu.

Wopisowanje

Temowy zešiwk wo medijowej towaršnosći zestaja so z dweju dźělow. W prěnim dźělu posrědkuje so šulerjej teoretiska wěda kaž powšitkownje wo medijach, wo žurnalistiskich stilowych formach, wo printmedijach specielnje hač k zhotowjenju swójskeje nowiny, wo manipulaciji w medijach a wabjenju. Druhi dźěl słuži nałožowanju wědy, wospjetowanju a diferencowanemu dźěłu.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1514-3
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, 48 s., barb. il., brošura

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

9,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Temowy zešiwk wo medijowej towaršnosći zestaja so z dweju dźělow. W prěnim dźělu posrědkuje so šulerjej teoretiska wěda kaž powšitkownje wo medijach, wo žurnalistiskich stilowych formach, wo printmedijach specielnje hač k zhotowjenju swójskeje nowiny, wo manipulaciji w medijach a wabjenju. Druhi dźěl słuži nałožowanju wědy, wospjetowanju a diferencowanemu dźěłu.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1514-3
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, 48 s., barb. il., brošura