Što tam šćowka, mjawči, piwči? • Čitanska křinja

Paška, Štefan; Donat, Józef

Što tam šćowka, mjawči, piwči? • Čitanska křinja

wudawaćel: Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z. t., Rěčny centrum WITAJ
Zestajerjej Štefan Paška a Józef Donat staj znowa po wobsahu pisany čitanski material zezběrałoj. Dohromady 15 temow so w zešiwku wobjednawa. Hač su to powědančka wo dožiwjenjach zwěrjatow, wo dožiwjenjach ze zwěrjatami abo wěcne teksty wo zwěrjatach – wšitcy změja tu zawěsće swoje wjeselo při čitanju. Hladajo na rozdźělny wuknjenski staw su wšitke teksty znowa diferencowane – najjednoriši złóžkowany a w poměrnje jednorej rěči formulowany, dalšej tekstaj so potom po rěči a wobsahu stopnjujetej. Njeznate słowa nadeńdu čitacy w słowničku na kóncu teksta. Čitanski zešiwk wudospołnja dźěłowa přiłoha z nadawkami k tekstam, z kotrymiž hodźi so přepruwować, kak dokładnje su šulerki a šulerjo tekst čitali. To móže być pak na zabawne wašnje w křižowce pak w formje prašenjow a wšelakich wuprajenjow, kotrež maja so přepruwować.

Beschreibung

Šulerki a šulerjo, kotrež chcedźa so z wěstej temu dale zaběrać, nadeńdu w materialu zawěsće dosć nastorkow. Ilustratorka Karin Konrad je zešiwk bohaće a z posměwkom ilustrowała. Přejemy wšitkim šulerkam a šulerjam wjele wjesela při wotkryću čitanskich šćežkow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2789-4
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2024, 80 s., barb. il., brošura

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

12,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Šulerki a šulerjo, kotrež chcedźa so z wěstej temu dale zaběrać, nadeńdu w materialu zawěsće dosć nastorkow. Ilustratorka Karin Konrad je zešiwk bohaće a z posměwkom ilustrowała. Přejemy wšitkim šulerkam a šulerjam wjele wjesela při wotkryću čitanskich šćežkow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2789-4
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2024, 80 s., barb. il., brošura