Serbšćina 2  ─ dźěłowy zešiwk

Annett Dźědźikowa

Serbšćina 2 ─ dźěłowy zešiwk

Dźěłowy zešiwk za šulerjow 2. lětnika w 2plus rjadowanjach, Wudawaćel: Rěčny centrum WITAJ, ilustracije: Gudrun Lenz, Erika Baarmann

Dźěłowy zešiwk wobsahuje:  • zwučowanja k zawjedźenju serbskich pismikow

  • zwučowanja a nadawki k skrućenju pismikow a pisma

  • nadawki k trenowanju čitanskeho zrozumjenja a k rozšěrjenju słowoskłada

wopisanje

Dźěłowy zešiwk poskića zwučowanja a nadawki k zawjedźenju a skrućenju serbskich pismikow, k trenowanju čitanskeho zrozumjenja a rozšěrjenja słowoskłada.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2400-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2019, 48 s., barb. il., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

8,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Dźěłowy zešiwk poskića zwučowanja a nadawki k zawjedźenju a skrućenju serbskich pismikow, k trenowanju čitanskeho zrozumjenja a rozšěrjenja słowoskłada.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2400-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2. nakł. 2019, 48 s., barb. il., brošura