Cover

Ze žywjenja na lanźe

Pratyjarje wulicuju, wudała Jutta Kaiserowa, titelna ilustracija a wigneśe Isa Bryccyna

W Serbskej pratyji, našych nejwěcej lazowanych dolnoserbskich knigłach, namakajo se wót prědneje Pratyje na lěto 1880 až do źinsajšnego wjele rědnego, mudrego a luštnego. Z togo bogatstwa jo se wubrało wušej 150 wulicowanjow, kótarež pokazuju žywjenje w serbskich jsach Dolneje a srjejźneje Łužyce, ako jo wóno něga raz było.

Beschreibung

Napisało jo je 70 awtorkow a awtorow z něźi 40 jsow.

Alfabetiski zapis awtorkow a awtorow

Altkrügerowa, Margita – póchada z Tšawnice
Arlt, Axel – póchada z Wětošowa
Balko, Lotaŕ – jo póchadał z Wikow
Becker, Kito – Strjažow
Běšowa, Ana – Nowa Wjas
Bjero, Wylem – jo póchadał z Drjejc, jo bydlił w Bórkowach
Brandtowa, Christa – jo źěłała ako serbska žurnalistka w Chóśebuzu
Cerna, Herbert – jo póchadał z Gór
Černý, Adolf – ludowědnik, česki pśijaśel Serbow
Dabowa, Renate – póchada z Bramy
Frahnow, Juro – póchada z Drjenowa
Hajdaŕ, Jan-Juro – Brjazyna nad jazorom
Handrekojc, Hanelora – Móst
Hanušowa, Ana – jo póchadała z Dešna
Harnaš, Fryco – Tšawnica
Hasacki, Oskar – Dešno
Heinrichowa, Margita – Žylowk
Hokun, Richard – Barbuk
Holzschuhojc, Anne – póchada z Janšojc
Hühnchen, Hanzo – jo póchadał z Radowize, jo bydlił w Mósće a Groźišću
Jahnowa, Erika – póchada z Rownego, bydli w Dešnje
Jedrowa, Marlena – póchada z Kósobuza, bydli na Lipjem
Joppich, Gerhard – jo źěłał ako wójnski wuběgańc we Wózwjerchu, pózdźej ako šofer za Chóśebuske rozgłosowe studijo
Jordan, Karlo – jo póchadał z Popojc
Kaiserowa, Jutta – Góry
Klicha, Manfred – Raduš
Koch, Jurij – bydli w Chóśebuzu
Krawcowa, Pawlina – jo póchadała z Dalica
Krygaŕ, Awgust – běšo ceptaŕ w Pśiłuce
Kśiwan, Herman – jo póchadał z Dešna
Kućank, Beno – běšo wjednik rozšyrjenja w Ludowem nakładnistwje Domowina
Kulowa, Marjana – Radowiza
Lehmann, Wylem – Hochoza
Lobert, Waldi – póchada z Tšawnice
Malk, Siegfried – Smogorjow
Matšeńcowa, Anamarja – Bórkowy
Merker, Fryco – Žylow
Mjeršeńc, Erwin – Žylow
Musiat, Siegmund – ludowědnik w Budyšynje
Nagora, Gerat – póchada z Mósta
Neumann, Wylem – Depsk
Nowak, Helmut – Mułkecy
Nowak, Herbert (Serp) – póchada z Gołynka
Nowak, Mato – póchada z Drjowka
Nowak, W.
Nowakojc, Martina – póchada z Rubyna, źěła w Serbskem muzeju w Chóśebuzu
Nowakowa, Ani → Šołśic-Liškowkojska, Anna
Nytška, Jan Bogumił – jo póchadał z Blunja
Pawlowa, Monika → Słokowa, Monika
Pětška, Beno – bydli w Bórkowach
Pipka, Rudij – Drjenow
Plowka, Fryco – Prjawoz
Regelowa, Pawlina – Drjejce
Rinka, Erich – jo póchadał z Lubnjowa
Ruškojc, Erika – póchada ze Slěpego
Rychtaŕ, Hync – póchada ze Slěpego
Schötz, Armin – Smogorjow
Serp → Nowak, Herbert
Słokowa (Pawlowa), Monika – běšo redaktorka Nowego Casnika
Starosta, Manfred – póchada z Janšojc
Symank, Jan – jo źěłał ako inženjer w płunokombinaśe Carna Plumpa
Šenkaŕ, Paulo – póchada z Depska
Šenkarjowa, Roža – Rowne
Šołśic-Liškowkojska, Anna (Nowakowa, Ani) – póchada z Liškowka
Šołta, Fryco – jo póchadał z Mósta
Śichanojc, Waltraud – póchada z Bórkow
Teichmannowa, Doris – póchada z Grodka
Tica, Albert – běšo direktor Centralneje serbskeje rěcneje šule, jo póchadał z Noweje Jsy
Wajs, Wolfgang – póchada z Tšupca
Wicherojc, Lizka – Bórkowy
Wojto, Erich – Janšojce
Worak, Měto – póchada ze Strjažowa
Zenkerowa, Babette – źěła w Dešańskem domowniskem muzeju

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2108-3
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2008
360 b., il., kšuty wuwězk

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

12,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Napisało jo je 70 awtorkow a awtorow z něźi 40 jsow.

Alfabetiski zapis awtorkow a awtorow

Altkrügerowa, Margita – póchada z Tšawnice
Arlt, Axel – póchada z Wětošowa
Balko, Lotaŕ – jo póchadał z Wikow
Becker, Kito – Strjažow
Běšowa, Ana – Nowa Wjas
Bjero, Wylem – jo póchadał z Drjejc, jo bydlił w Bórkowach
Brandtowa, Christa – jo źěłała ako serbska žurnalistka w Chóśebuzu
Cerna, Herbert – jo póchadał z Gór
Černý, Adolf – ludowědnik, česki pśijaśel Serbow
Dabowa, Renate – póchada z Bramy
Frahnow, Juro – póchada z Drjenowa
Hajdaŕ, Jan-Juro – Brjazyna nad jazorom
Handrekojc, Hanelora – Móst
Hanušowa, Ana – jo póchadała z Dešna
Harnaš, Fryco – Tšawnica
Hasacki, Oskar – Dešno
Heinrichowa, Margita – Žylowk
Hokun, Richard – Barbuk
Holzschuhojc, Anne – póchada z Janšojc
Hühnchen, Hanzo – jo póchadał z Radowize, jo bydlił w Mósće a Groźišću
Jahnowa, Erika – póchada z Rownego, bydli w Dešnje
Jedrowa, Marlena – póchada z Kósobuza, bydli na Lipjem
Joppich, Gerhard – jo źěłał ako wójnski wuběgańc we Wózwjerchu, pózdźej ako šofer za Chóśebuske rozgłosowe studijo
Jordan, Karlo – jo póchadał z Popojc
Kaiserowa, Jutta – Góry
Klicha, Manfred – Raduš
Koch, Jurij – bydli w Chóśebuzu
Krawcowa, Pawlina – jo póchadała z Dalica
Krygaŕ, Awgust – běšo ceptaŕ w Pśiłuce
Kśiwan, Herman – jo póchadał z Dešna
Kućank, Beno – běšo wjednik rozšyrjenja w Ludowem nakładnistwje Domowina
Kulowa, Marjana – Radowiza
Lehmann, Wylem – Hochoza
Lobert, Waldi – póchada z Tšawnice
Malk, Siegfried – Smogorjow
Matšeńcowa, Anamarja – Bórkowy
Merker, Fryco – Žylow
Mjeršeńc, Erwin – Žylow
Musiat, Siegmund – ludowědnik w Budyšynje
Nagora, Gerat – póchada z Mósta
Neumann, Wylem – Depsk
Nowak, Helmut – Mułkecy
Nowak, Herbert (Serp) – póchada z Gołynka
Nowak, Mato – póchada z Drjowka
Nowak, W.
Nowakojc, Martina – póchada z Rubyna, źěła w Serbskem muzeju w Chóśebuzu
Nowakowa, Ani → Šołśic-Liškowkojska, Anna
Nytška, Jan Bogumił – jo póchadał z Blunja
Pawlowa, Monika → Słokowa, Monika
Pětška, Beno – bydli w Bórkowach
Pipka, Rudij – Drjenow
Plowka, Fryco – Prjawoz
Regelowa, Pawlina – Drjejce
Rinka, Erich – jo póchadał z Lubnjowa
Ruškojc, Erika – póchada ze Slěpego
Rychtaŕ, Hync – póchada ze Slěpego
Schötz, Armin – Smogorjow
Serp → Nowak, Herbert
Słokowa (Pawlowa), Monika – běšo redaktorka Nowego Casnika
Starosta, Manfred – póchada z Janšojc
Symank, Jan – jo źěłał ako inženjer w płunokombinaśe Carna Plumpa
Šenkaŕ, Paulo – póchada z Depska
Šenkarjowa, Roža – Rowne
Šołśic-Liškowkojska, Anna (Nowakowa, Ani) – póchada z Liškowka
Šołta, Fryco – jo póchadał z Mósta
Śichanojc, Waltraud – póchada z Bórkow
Teichmannowa, Doris – póchada z Grodka
Tica, Albert – běšo direktor Centralneje serbskeje rěcneje šule, jo póchadał z Noweje Jsy
Wajs, Wolfgang – póchada z Tšupca
Wicherojc, Lizka – Bórkowy
Wojto, Erich – Janšojce
Worak, Měto – póchada ze Strjažowa
Zenkerowa, Babette – źěła w Dešańskem domowniskem muzeju

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2108-3
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2008
360 b., il., kšuty wuwězk