Z Lipicy do hole

Z Lipicy do hole

Wobrazy a powěsće z dawnych časow, zestajiłoj Michał Anders a Pětr Lipič

Što je Chróšćanska baba Hilža Dórnikowa 1793 w Jědlicach činić měła? Kak je tomu dóšło, zo buchu na kwasu kwasarkam židźane banty rozrězane? Što je princesna Mathilda składnostnje wopyta w Njebjelčicach 1899 činiła? Abo kajki běše załoženski swjedźeń Kulowskeho Bratrowstwa? Štóž so za tute a dalše prašenja ze serbskich wjesnych stawiznow zajimuje, njech sej předležacu knihu do rukow wozmje. Historiske wobrazy a pohladnicy z 19. a prěnjeje połojcy 20. lětstotka a přinoški z nowinow a časopisow samsneje doby skića dohlad do žiwjenskich poměrow našich prjedownikow, kiž su dźensa nimale pozabyte.

Beschreibung

Zestajerjej staj je za kónčinu, kotraž podsteješe prawnisce klóštrej Marijina hwězda, do spodobneho cyłka zestajiłoj a sposrědkujetaj žiwy zaćišć wo ludowej architekturje, wšědnym dźěle na polu, wurjadnych swjedźenjach a zahubnych podawkach. Při tym měritaj so wot Wotrowa do Kulowa a wot Chrósćic do Njebjelčic pućujo po jednotliwych wsach a čerpajo z bohatych regionalnych stawiznow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2435-0
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2. nakł. 2019, 184 s., mnoho wobrazow, kruta wjazba

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

19,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Zestajerjej staj je za kónčinu, kotraž podsteješe prawnisce klóštrej Marijina hwězda, do spodobneho cyłka zestajiłoj a sposrědkujetaj žiwy zaćišć wo ludowej architekturje, wšědnym dźěle na polu, wurjadnych swjedźenjach a zahubnych podawkach. Při tym měritaj so wot Wotrowa do Kulowa a wot Chrósćic do Njebjelčic pućujo po jednotliwych wsach a čerpajo z bohatych regionalnych stawiznow.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2435-0
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2. nakł. 2019, 184 s., mnoho wobrazow, kruta wjazba