Cover

Z labyrinta serbšćiny

Bjesady wo rěči; cyłkowna redakcija Sonja Wölkowa
Što je jedne hrabnjenčko, kak prajimy serbsce na Abwrackprämie a kajki je rozdźěl mjez werbomaj nadpadnyć a napadnyć? Tutym a dalšim prašenjam wěnuja so awtorki-rěčespytnicy w předležacej publikaciji »Z labyrinta serbšćiny. Bjesady wo rěči«, kotraž je nastała na zakładźe přinoškow w serbskim rozhłosu.

Beschreibung

Što je jedne hrabnjenčko, kak prajimy serbsce na Abwrackprämie a kajki je rozdźěl mjez werbomaj nadpadnyć a napadnyć? Tutym a dalšim prašenjam wěnuja so awtorki-rěčespytnicy w předležacej publikaciji »Z labyrinta serbšćiny. Bjesady wo rěči«, kotraž je nastała na zakładźe přinoškow w serbskim rozhłosu. Na žortne a zrozumliwe wašnje zaběraja so ze zjawami serbskeje rěče: pytaja za wotpowědnikami za němske słowa, skedźbnja na po woznamje a formje podobne słowa a regionalne rozdźěle w serbšćinje, rozkładźeja rěčne wobroty, pochad słowow a wšelake zjawy na polu gramatiki. Nastała je tak praktiska přiručka, kotraž při łoskoćiwych prašenjach wšěm so za serbšćinu zajimowacym z wuskosćow pomha.

Anja Pohončowa rozkładźe:

Durchhänger

Štó z nas to njeznaje: Naraz čujemy so wučerpani, ćělnje abo dušinje, w šuli, w powołanju abo při sportowanju; motiwacija a pohon pobrachujetej. Němcy praja k tutomu zjawej: Er hat einen Durchhänger. Serbsce drje dyrbimy tu wopisowacy wuraz wužiwać, na přikład: Wón je wučerpany resp. Wón je chětro hotowy. Doraznišo a wobrazliwje móžemy serbsce tež rjec: Wón je hotowy na wusmužowu horu. Abo: Wón z wučerpanosću na nós pada. Štóž pak so bjez kóždeježkuli motiwacije čuje, njech mysli na dobre rady, kak by so zaso zhrabać móhł. Ja přewinu swoju wučerpanosć najradšo z tym, zo so wonka na čerstwym powětře porjadnje hibam abo w zahrodźe podźěłam. Čerstwy wětřik wuduje wšě hubjene mysle a pohib aktiwěruje wšě žiwjenske energije.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2127-4
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2009
196 s., kruta wjazba

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

12,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Što je jedne hrabnjenčko, kak prajimy serbsce na Abwrackprämie a kajki je rozdźěl mjez werbomaj nadpadnyć a napadnyć? Tutym a dalšim prašenjam wěnuja so awtorki-rěčespytnicy w předležacej publikaciji »Z labyrinta serbšćiny. Bjesady wo rěči«, kotraž je nastała na zakładźe přinoškow w serbskim rozhłosu. Na žortne a zrozumliwe wašnje zaběraja so ze zjawami serbskeje rěče: pytaja za wotpowědnikami za němske słowa, skedźbnja na po woznamje a formje podobne słowa a regionalne rozdźěle w serbšćinje, rozkładźeja rěčne wobroty, pochad słowow a wšelake zjawy na polu gramatiki. Nastała je tak praktiska přiručka, kotraž při łoskoćiwych prašenjach wšěm so za serbšćinu zajimowacym z wuskosćow pomha.

Anja Pohončowa rozkładźe:

Durchhänger

Štó z nas to njeznaje: Naraz čujemy so wučerpani, ćělnje abo dušinje, w šuli, w powołanju abo při sportowanju; motiwacija a pohon pobrachujetej. Němcy praja k tutomu zjawej: Er hat einen Durchhänger. Serbsce drje dyrbimy tu wopisowacy wuraz wužiwać, na přikład: Wón je wučerpany resp. Wón je chětro hotowy. Doraznišo a wobrazliwje móžemy serbsce tež rjec: Wón je hotowy na wusmužowu horu. Abo: Wón z wučerpanosću na nós pada. Štóž pak so bjez kóždeježkuli motiwacije čuje, njech mysli na dobre rady, kak by so zaso zhrabać móhł. Ja přewinu swoju wučerpanosć najradšo z tym, zo so wonka na čerstwym powětře porjadnje hibam abo w zahrodźe podźěłam. Čerstwy wětřik wuduje wšě hubjene mysle a pohib aktiwěruje wšě žiwjenske energije.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2127-4
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2009
196 s., kruta wjazba