Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2022

Wšědne hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady na lěto 2022

zhromadne wudaće ze Serbskim ewangelskim towarstwom

Hesła Ochranowskeje bratrowskeje wosady – to su wšědnje někotre krótke słowa z biblije – zwjazuja křesćanow na cyłym swěće a witaja jich w energijowym polu Božeje lubosće, kaž lětsa w předsłowje rěka. Ludźo wšelakorych konfesijow, rozdźělnych kulturow a wšelakeje pobožnosće hesła čitaja a z nimi swój dźeń započnu. Hesła móža prěnja kročel być, Swjate pismo we wšej šěrokosći a hłubokosći zeznać. Wone móža słowa być, kiž hnydom derje činja, nadźiju dawaja abo wosobinsce troštuja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2663-7
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2021, 116 s., brošura

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

2,50 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2663-7
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 2021, 116 s., brošura