Hdźe statok mój

Knebel, Beno

Hdźe statok mój

ilustrowała Isa Bryccyna
Předležaca kniha Bena Knebla wěnuje so burskemu žiwjenju na wsy w 1940-tych lětach. Při tym skići awtor na zakładźe nazorneho wopisowanja domjaceho statoka a ródneje wsy Baćoń dohlady do dźensa nimale pozabyteho wjesneho burskeho žiwjenja, kajkež běše wone tehdy we Łužicy wšudźe z wašnjom. Nastał je wurjadny časowy dokument z wosebitym lokalnym koloritom.

Wopisowanje

Čitarjej wotewri so swět, kotryž je hišće sylnje wobwliwowany wot ratarstwa a wobćežneho dźěła wšědny dźeń w domjacnosći. Dojimawje wopisuje awtor mjez druhim napohlad domskeho, dwór ze šćěpowcom a kołćom a pódlanske twarjenje z rězańcu a kólnju. Zeznajemy wochěžu ze swjećatkom swjateho Floriana, dobru stwu, ze zawarjenym sadom a peklowanym mjasom pjelnjeny wjelbik, wuhotowanje najstwy kaž tež dwór wobdawacu zahrodu ze zeleninu, kwětkami a małym hatkom.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2338-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, 80 s., dwubarb. il., kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Čitarjej wotewri so swět, kotryž je hišće sylnje wobwliwowany wot ratarstwa a wobćežneho dźěła wšědny dźeń w domjacnosći. Dojimawje wopisuje awtor mjez druhim napohlad domskeho, dwór ze šćěpowcom a kołćom a pódlanske twarjenje z rězańcu a kólnju. Zeznajemy wochěžu ze swjećatkom swjateho Floriana, dobru stwu, ze zawarjenym sadom a peklowanym mjasom pjelnjeny wjelbik, wuhotowanje najstwy kaž tež dwór wobdawacu zahrodu ze zeleninu, kwětkami a małym hatkom.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2338-4
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1. nakł. 2015, 80 s., dwubarb. il., kruta wjazba