Młynkowa 1, Powědančka a drobna proza -  Zhromadźene spisy

Marja Młynkowa

Młynkowa 1, Powědančka a drobna proza - Zhromadźene spisy

wudał Franc Šěn

Zwjazk wobsahuje wšě nam znate prozowe dźěła Marje Młynkoweje wot jeje prěničkow w ćišću hač k zachowanym njewozjewjenym twórbam. Přispomnjenja wudawaćela zwjazk wudospołnja.

wopisanje

Zwjazk wobsahuje wšě nam znate prozowe dźěła Marje Młynkoweje wot jeje prěničkow w ćišću hač k zachowanym njewozjewjenym twórbam. Přispomnjenja wudawaćela zwjazk wudospołnja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1520-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakl. 1994, 494 s., kruta wjazba ze škitnej wobalku

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

12,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Zwjazk wobsahuje wšě nam znate prozowe dźěła Marje Młynkoweje wot jeje prěničkow w ćišću hač k zachowanym njewozjewjenym twórbam. Přispomnjenja wudawaćela zwjazk wudospołnja.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1520-4
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakl. 1994, 494 s., kruta wjazba ze škitnej wobalku