Aktualne informacije

Benedikt Dyrlich čita na Serbskim gymnaziju
Benedikt Dyrlich čita na Serbskim gymnaziju

Basnika a awtora Benedikta Dyrlicha su sej šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija za pjatk, dnja 10.02. 2023, 8.15 hodź., na knižne předstajenje do šulskeje wučby přeprosyli. W šulskimaj hodźinomaj budźe awtor swojej knize „Doma we wućekach 1 a 2“ předstajić kaž tež ze swojeho zwjazka powědkow z pjeć lětdźesatkow „Na motawych mjezach“ čitać.

dalše informacije»
Maće lóšt na čerstwu literaturu? Paternoster 9 předleži
Maće lóšt na čerstwu literaturu? Paternoster 9 předleži

Kóžde druhe lěto přewjedujetej Ludowe nakładnistwo Domowina a Załožba za serbski lud literarne wubědźowanje za serbski pisacy dorost. Wuběr zapodatych twórbow so w rjedźe Paternoster wozjewi. Dźewjate wudaće wobsahuje twórby mytowanych wobdźělnicow a wobdźělnikow wubědźowanja 2019.

dalše informacije»
Prěnja serbska prozowa zběrka Benedikta Dyrlicha wušła
Prěnja serbska prozowa zběrka Benedikta Dyrlicha wušła

Basnik Benedikt Dyrlich je přez lěta literarneho a publicistiskeho tworjenja stajnje tež krótku powědacu prozu spisał a zdźěla w swojich basniskich zběrkach, zdźěla w antologijach wozjewił. Tale jeho prěnja serbska ryzy prozowa zběrka z titlom „Na motawych mjezach“ skići nětko literaturu lubowacym zjaty dohlad do jeho pěšeje rěče z pjeć lětdźesatkow.

dalše informacije»
Wupisanje dźěłoweho městna w LND
Wupisanje dźěłoweho městna w LND

Dźěłaš rady z ludźimi? Horiš so za serbsku literaturu a serbske knihi? Maš předawanski talent?

 Ludowe nakładnistwo Domowina pyta k 1. februarej 2023

 sobudźěłaćerja we wotrjedźe rozšěrjenje (m/ž/d)

(za wonkownu słužbu a za Smolerjec kniharnju)

Kotre nadawki na tebje čakaja?

  • zamołwitosć za rozšěrjenje knihow a dalšich wudaćow pola předawarjow, w předawanišćach kaž tež na zarjadowanjach w Hornjej Łužicy
  • wobkedźbowanje wuwića na wikach a zwěsćenje potrjeby čitarstwa
  • sobudźěło při poradźowanju kupcow a předawanju kaž tež dalšich nadawkow w Smolerjec kniharni
  • sobudźěło při wudawaćelskim planowanju
dalše informacije»
Wroblik Frido – dźěćacy bestseller z nowej hodownej stawiznu
Wroblik Frido – dźěćacy bestseller z nowej hodownej stawiznu

Z pjera spisowaćelki Jěwy-Marje Čornakec je w LND dalša „Wroblik Frido-stawizna“ wušła, kiž wudospołnja serbski dźěćacy bestseller-rjad za čitarjow wot 4 lět. Po tym zo su so přećeljo mjez druhim hižo na ptači kwas, jutry a kermušu hotowali, wjesela so nětko na hody .

 

dalše informacije»
Nowy konjacy roman Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje za młodych čitarjow
Nowy konjacy roman Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje za młodych čitarjow

Konjacy klub wokoło přećelkow Anje, Paule a Milenki je zaso po puću – dźakowano nowemu romanej Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje za čitarjow wot 10 lět. Runje w LND wušła kniha „Chaos w konjencu“ wjedźe woblubowany prěni dźěl „Za wšě pady přećelki“ nětko na dyrdomdejske wašnje dale.

dalše informacije»
Wědomostna kniha Waltera Wenzela znowa na předań
Wědomostna kniha Waltera Wenzela znowa na předań

Hižo dlěje wupředata kniha „Lausitzer Familiennamen slawischen Ursprungs“ znateho Lipščanskeho mjenowědnika Waltera Wenzela je w 2. nakładźe zaso na předań. Wjace hač 5500 swójbnych mjenow serbskeho, pólskeho a čěskeho pochada je awtor Walter Wenzel z telefonowych a adresowych knihow za tutón kompendij zezběrał da z tym zajimawy dohlad do sydlenskich stawiznow třikrajoweho róžka Čěska – Šleska – Łužica.

dalše informacije»
Konjaca kniha „Za wšě pady přećelki!“ w LND zaso předleži
Konjaca kniha „Za wšě pady přećelki!“ w LND zaso předleži

W lěće 2014 wušła a spěšnje wupředata prěnja serbska konjaca kniha „Za wše pady přećelki!“ wot Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje je wotnětka w dalšim nakładźe přistupna. Z tym dóstanu wšitcy fanojo konjacych knihow wot 9 lět składnosć, so z Anju a Paulu do jeju swěta podać.

dalše informacije»
Što naše ćěło wšitko zamóže? – nowa serbska BOOKii-kniha w LND wušła
Što naše ćěło wšitko zamóže? – nowa serbska BOOKii-kniha w LND wušła

Za słuchopisak BOOKii je nětko w LND dalša zajimawa kniha za dźěći wušła. Z nowej knihu BOOKii – Wotkryj sej swoje ćěło!“ zhoni dźěćo wšitko wokoło ćěła a dóstanje wotmołwy na prašenja: Kak rosćemy? Su zuby kosće? Kak husto bije wutroba? Zwotkel ćěło wě, što ma činić? Za čo trjebamy woči a wuši? Na dwójnych a barbnje ilustrowanych stronach so tute rozłožuja.

dalše informacije»
Budyske hory w srjedźišću ─ Serbska protyka na lěto 2023 wušła
Budyske hory w srjedźišću ─ Serbska protyka na lěto 2023 wušła

Dypkownje ze spočatkom nazymy dóńdźe tež lětsa najnowši lětnik Serbskeje protyki čitarjam do domu. Serbska protyka za lěto 2023 přeprošuje Was do Budyskich horow. Kak wotměnjawje hodźi so woblubowana protyka z tutej temu wuhotować, wo tym móžeće so na dołhich nazymskich wječorach při čitanju sami přeswědčić. Přetož kołowokoło hórskeho kraja chowaja so najwšelakoriše stawiznički a powěsće, zajimawostki a překwapjenki, wosobiny abo snano tež zadźěraty hórski ludźik?

dalše informacije»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 naslědny