Měto, Ajta a Dadko na prozninach

Spálený, Eugen / Zubajová, Lýdia

Měto, Ajta a Dadko na prozninach

Wobrazowe knigły za źiśi, kenž wuknu serbski, ze słowakskeje rěcy pśestajiła Erika Janowa, ilustrěrowała Jarmila Dicová-Ondrejková, Mladé letá Bratislava

Knigły su myslone za pěś- do źewjeślětnych źiśi, kótarež mógu sebje pód nawjedowanim starjejšeju abo wucabnikow a wótkubłarjow w źiśowni, w šuli a w horśe na zabawnu wašnju a w formje graśow pśiswojś a rozšyrjaś znajobnosći dolnoserbskeje rěcy. Teksty su wubrane ze žywjenja góleśa, z jogo fantazije a nazgónjenja, zabawow a graśow, ze źiśecego swěta. Rěc jo jadnora, zapśimjeśeju góleśa pśiměrjona.
Wót 6 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0174-0
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1995, 144 b., barwne ilustracije, kšuty wuwězk, pśidank

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0174-0
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 1995, 144 b., barwne ilustracije, kšuty wuwězk, pśidank