Cover

Mato Kosyk 1853–1940

Materialije prědneje Kosykoweje konference
Pśi goźbje 150. narodnego dnja Mata Kosyka w juniju 2003 jo se wotměła w jogo rodnej jsy Wjerbnje prědna jomu posćona wědomnostna konferenca. Na njej jo se wobźěliło dwaźasća wědomnostnikow z Nimskeje, Polskeje, Wjelikeje Britaniskeje, USA a Ukrainy.

wopisanje

Pśi goźbje 150. narodnego dnja Mata Kosyka w juniju 2003 jo se wotměła w jogo rodnej jsy Wjerbnje prědna jomu posćona wědomnostna konferenca. Na njej jo se wobźěliło dwaźasća wědomnostnikow z Nimskeje, Polskeje, Wjelikeje Britaniskeje, USA a Ukrainy. W pśedlažecem zběrniku »Mato Kosyk 1853–1940« jo wudawaŕ Roland Marti zjadnośił jich pśinoski k žywjenju Mata Kosyka, k literarnej, kulturnej, nabožnej, etniskej, socialnej a politiskej slězynje jogo tworjenja ako teke k recepciji jogo lyriki w słowjańskich krajach. Z tym jo wědomnosć we wuzbadanju a interpretaciji Kosykowego tworjenja bejnje doprědka pśišła a wuznamne impulse do dalšnego slěźenja dostała. Zběrnik jo w LND wujšeł ako 40. zwězk Spisow Serbskego instituta.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1986-4
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 2004
342 b., brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

22,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Pśi goźbje 150. narodnego dnja Mata Kosyka w juniju 2003 jo se wotměła w jogo rodnej jsy Wjerbnje prědna jomu posćona wědomnostna konferenca. Na njej jo se wobźěliło dwaźasća wědomnostnikow z Nimskeje, Polskeje, Wjelikeje Britaniskeje, USA a Ukrainy. W pśedlažecem zběrniku »Mato Kosyk 1853–1940« jo wudawaŕ Roland Marti zjadnośił jich pśinoski k žywjenju Mata Kosyka, k literarnej, kulturnej, nabožnej, etniskej, socialnej a politiskej slězynje jogo tworjenja ako teke k recepciji jogo lyriki w słowjańskich krajach. Z tym jo wědomnosć we wuzbadanju a interpretaciji Kosykowego tworjenja bejnje doprědka pśišła a wuznamne impulse do dalšnego slěźenja dostała. Zběrnik jo w LND wujšeł ako 40. zwězk Spisow Serbskego instituta.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1986-4
rěc artikela nimski, górnoserbski, dolnoserbski
bibliografiske daty 2004
342 b., brošura