Cover

Łučlany hród

Serbske bajki, znowa powědane wot Pawoła Völkela, Kita Lorenca, Pawoła Neda a dalšich, ilustrował František Blaško

Młody a starši lubowar serbskich ludowych bajkow dóstanje z tutej knihu chłóšćenku do rukow. Njech da so zawjesć do raja fantazije a krasnych ilustracijow Františka Blaška. Zasopowědali su bajki znaći awtorojo, kaž Jurij Krawža, Pawoł Völkel, Kito Lorenc a druzy.
Wot 6 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0939-5
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1992
296 s., barb. wobr., cyłopłatna wjazba ze škitnej wobalku

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

4,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0939-5
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1992
296 s., barb. wobr., cyłopłatna wjazba ze škitnej wobalku