Kultura w słužbje totalitarneho režima • e-book

Kultura w słužbje totalitarneho režima • e-book

Wo wobstejnosćach w Serbach 1948–1989
Stawiznar zhladuje na podawki zańdźenosće hinak hač časowy swědk. Timo Meškank je sam negatiwne strony totalitarneje diktatury w NDR dožiwił a so tež w lětach po přewróće nadrobnje z tehdyšej dobu rozestajał. W předležacej knize rysuje wón wobraz wo instrumentalizowanju serbskeje kultury za čas komunistiskeho knjejstwa, wěnujo so při tym wosebje wuwiću literarneho tworjenja.

Beschreibung

Čehodla so Serbam w NDR-skim času njeporadźi, swójski puć narodneho dźěła zwoprawdźeć, hačkuli běchu zakońske wuměnjenja tak dobre kaž nihdy do toho? Čehodla dóńdźe w małym ludźe, kiž měł poprawom wšě swoje mocy za zhromadne narodne zaměry wučerpać, k mjezsobnym rozkoram? Čehodla so dźěl serbskich prócowarjow z oficialneje sfery wumjezowa, zjawnje diskreditowa, zdźěla samo zaja? A kak dachu so narodna organizacija Serbow Domowina a serbske institucije do politisko-ideologiskeho dźěła w zmysle SED-knježerstwa zapřahnyć? Wo tym pisa Timo Meškank w swojim rozpominanju.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2185-4
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2011, 248 s., E-Book (PDF)

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): hnydom

14,99 €
inkl. 7% MwSt.

* Pflichtfelder

Beschreibung

Čehodla so Serbam w NDR-skim času njeporadźi, swójski puć narodneho dźěła zwoprawdźeć, hačkuli běchu zakońske wuměnjenja tak dobre kaž nihdy do toho? Čehodla dóńdźe w małym ludźe, kiž měł poprawom wšě swoje mocy za zhromadne narodne zaměry wučerpać, k mjezsobnym rozkoram? Čehodla so dźěl serbskich prócowarjow z oficialneje sfery wumjezowa, zjawnje diskreditowa, zdźěla samo zaja? A kak dachu so narodna organizacija Serbow Domowina a serbske institucije do politisko-ideologiskeho dźěła w zmysle SED-knježerstwa zapřahnyć? Wo tym pisa Timo Meškank w swojim rozpominanju.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2185-4
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 2011, 248 s., E-Book (PDF)