Cover

Kołbas

Serbska dźiwadłowa zběrka 1
»Awtor je w žórłach ludoweje poezije nadešoł pryzlojte wěrnosće, k smjeću a přemyslowanju zbudźace žiwjenske wašnja a čłowjeske počinki a njepočinki. Ludowy humor a žorty je Kito Lorenc dokonjał k jednanju a počinanju wokoło swinjorězanja zdramatizować.

Wopisowanje

»Awtor je w žórłach ludoweje poezije nadešoł pryzlojte wěrnosće, k smjeću a přemyslowanju zbudźace žiwjenske wašnja a čłowjeske počinki a njepočinki. Ludowy humor a žorty je Kito Lorenc dokonjał k jednanju a počinanju wokoło swinjorězanja zdramatizować. Stworił je groteskny, friwolny, z čornym humorom překisany dźiwadłowy kruch, napoł kabaret, napoł tež trysk.«
Tute chwalace słowa namaka Gerat Libš před wjace hač pjeć lětami za »Kołbas«, trysk z dwěmaj kóncomaj, kotryž je po wšelakich Serbskich žórłach spisał Kito Lorenc a kotryž nětko jako prěni zešiwk noweje »Serbskeje dźiwadłoweje zběrki« wuńdźe. Rjad chce dokumentować nowišu serbsku originalnu dramatiku a zdobom přichilnosć k hraću dźiwadła w Serbach zdźeržeć a přisporjeć.

###
Kito Lorenc narodźi so 4. měrca 1938 W Slepom. Płaći ze swojimi dotal 11 zběrkami basnjow w serbšćinje a němčinje jako najwuznamniši serbski lyrikar 2. połojcy našeho lětstotka. Nimo wospjetneho esejistiskeho zhladowanja na swójski proces tworjenja a spřistupnjenja literarneho herbstwa serbskemu čitarstwu, wosebje serbskeje poezije, sta so z wurjadnym přełožowarjom serbskeje literatury do němčiny a jeje wěcywustojnym wudawaćelom. Za skutkowanje jako basnik, literarny wědomostnik, přebasnjer a wudawaćel spožčichu so jemu wšelake myta z němskeje a serbskeje strony.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1522-8
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1994
85 s.

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

2,50 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

»Awtor je w žórłach ludoweje poezije nadešoł pryzlojte wěrnosće, k smjeću a přemyslowanju zbudźace žiwjenske wašnja a čłowjeske počinki a njepočinki. Ludowy humor a žorty je Kito Lorenc dokonjał k jednanju a počinanju wokoło swinjorězanja zdramatizować. Stworił je groteskny, friwolny, z čornym humorom překisany dźiwadłowy kruch, napoł kabaret, napoł tež trysk.«
Tute chwalace słowa namaka Gerat Libš před wjace hač pjeć lětami za »Kołbas«, trysk z dwěmaj kóncomaj, kotryž je po wšelakich Serbskich žórłach spisał Kito Lorenc a kotryž nětko jako prěni zešiwk noweje »Serbskeje dźiwadłoweje zběrki« wuńdźe. Rjad chce dokumentować nowišu serbsku originalnu dramatiku a zdobom přichilnosć k hraću dźiwadła w Serbach zdźeržeć a přisporjeć.

###
Kito Lorenc narodźi so 4. měrca 1938 W Slepom. Płaći ze swojimi dotal 11 zběrkami basnjow w serbšćinje a němčinje jako najwuznamniši serbski lyrikar 2. połojcy našeho lětstotka. Nimo wospjetneho esejistiskeho zhladowanja na swójski proces tworjenja a spřistupnjenja literarneho herbstwa serbskemu čitarstwu, wosebje serbskeje poezije, sta so z wurjadnym přełožowarjom serbskeje literatury do němčiny a jeje wěcywustojnym wudawaćelom. Za skutkowanje jako basnik, literarny wědomostnik, přebasnjer a wudawaćel spožčichu so jemu wšelake myta z němskeje a serbskeje strony.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1522-8
rěč artikla hornjoserbsce
bibliografiske daty 1994
85 s.