Zhubjena kniha mudrosće

Sabina Žurowa

Zhubjena kniha mudrosće

ilustrowała Annett Wolf

Princesna Miranda je swój pomjatk zhubiła. A jeje nanej, kralej, je so dźało, zo móže jej jenož młody hornčer pomhać. Hač pak hornčer Franc to zdokonja? Derje, zo jemu Anjuša pomha. Wona zamóže mjenujcy knihu mudrosće čitać. Tola za knihu so tež něchtó druhi zajimuje .


Powědka ze spěwami za dźěći wot 7 lět


Spěwy su na CD kaž tež přez QR-Code a link w knize přistupne.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2661-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, 76 s., kruta wjazba, z připołoženej CD

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

14,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2661-3
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, 76 s., kruta wjazba, z připołoženej CD