Wie heißt das denn auf Niedersorbisch, Englisch und Französisch?  • za słuchopisak BOOKii/für den Hörstift BOOKii

Wie heißt das denn auf Niedersorbisch, Englisch und Französisch? • za słuchopisak BOOKii/für den Hörstift BOOKii

ilustrowała Sonia Dilg

Powědajucy wobrazowy słownick zmóžnja źiśam wuzgónjowaś swój swět barwojty w bildkach a tśirěcny w zukach: dom, familiju a swójźbu, śěło, drastwu, jěze a piśa, město, lětne case, pówołanja – a prědny šulski źeń. Źiśi mógu w tśich rěcach słowa a krotke sady sebje wótsłuchaś ako teke woblubowane spiwańka a samo wšykne tśi alfabety sobu spiwaś. Za starjejše su słowa a sady wušej togo dolnoserbski a nimski wótśišćane a ako download póstaja se jim kompletna lisćina nimski, dolnoserbski, engelski, francojski.


wót 5 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2684-2
rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, 16 b., papowe knigły, wušej 350 słuchańskich dožywjenjow za BOOKii-pisak

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

14,95 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2684-2
rěc artikela nimski, dolnoserbski
bibliografiske daty 1. nakł. 2021, 16 b., papowe knigły, wušej 350 słuchańskich dožywjenjow za BOOKii-pisak