Cover

Vhrsti

Ćmy so hižo njeboju

Z čěšćiny přełožiła Weronika Žurowa

Mały Šćěpan njemóže wusnyć. Stajnje póćmje so z wobraza tam na sćěnje hrozny wampir na njeho směje. Při woknje rejuja dźiwne postawy a z polcy hraba za nim strašna kraka. Bjez ćmy by wšo wjele lěpje było. Šćěpan a jeho plyšowy barik Bartolomej chcetaj ćmu tuž pytać.
Wot 5 lět

wopisanje

Haj, hóršić so na nju chcetaj, dokelž so jeje dla přeco tak jara bojitaj. Tola hdźežkuli wodnjo za njej pytataj – ćma so stajnje před nimaj chowa. Hdźe drje jeje kralestwo namakataj? A hač móžetaj ćmu wo tym přeswědčić, zo scyła trěbna njeje?
Stawizna, kotraž je tež w delnjoserbšćinje wušła, hodźi so k předčitanju za dźěći wot 5 lět.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2142-7
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
52 s., přezcyłnje barbne ilustracije, kruta wjazba

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

7,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

wopisanje

Haj, hóršić so na nju chcetaj, dokelž so jeje dla přeco tak jara bojitaj. Tola hdźežkuli wodnjo za njej pytataj – ćma so stajnje před nimaj chowa. Hdźe drje jeje kralestwo namakataj? A hač móžetaj ćmu wo tym přeswědčić, zo scyła trěbna njeje?
Stawizna, kotraž je tež w delnjoserbšćinje wušła, hodźi so k předčitanju za dźěći wot 5 lět.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2142-7
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 2009
52 s., přezcyłnje barbne ilustracije, kruta wjazba