Cover

Besserec, Katrin

Vineta 2

Pótajmnosć zachadnosći, Z górnoserbskeje rěcy pśestajiła Diana-Susanne Šejcowa

Jumne se mysli, až stej jeje starjejšej pśi wuběgnjenju z Vinety wó žywjenje pśišłej. To jo jej gronił jeje starki, kenž jo mjaztym wumrěł. Jaden źeń nadejźo Jumne foto a źiwny list wót swójeju starjejšeju. A wóna se rozsuźijo jeju pytaś. Pśi tom pódpěra ju jeje nejlěpšy pśijaśel Varro a zgromadnje dožywijotej wjelike dyrdakojstwo a hyšći wětše pśechwatanje.

Wót 8 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2171-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2014
64 b., carno-běłe ilustracije, brošura

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2171-7
rěc artikela dolnoserbski
bibliografiske daty 2014
64 b., carno-běłe ilustracije, brošura