Cover

Njebojazny Jan

Serbska bajka, zasopowědał Křesćan Krawc, ilustrowała Gabriele Mothes

Pachoł, kiž chce wuknyć, što bojosć a stróžele su, ćehnje do swěta - žane trašmo pak jemu njemóže pomhać, doniž njedyrbi po starym serbskim wašnju na swojim kwasu do šklow hladać a ze šklě škórc njewuleći.
Wot 6 lět

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0530-4
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 1990
24 s., barb. wobr., kruta wjazba

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

2,00 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-0530-4
Sprache des Artikels Obersorbisch
Bibliografische Angaben 1. nakł. 1990
24 s., barb. wobr., kruta wjazba