Cover

Kak jo ježyk Štapak skóńcnje spaś nawuknuł

z górnoserbskeje rěcy pśestajił Gerat Nagora, ilustrěrował Günter Wongel

Wšykne ježyki w zymje spě. Ježyk Štapak pak by lubjej ze žabku Šnapawku, wroblikom Fridom, myšku Pip-pip a šwjercami kopańcu grał. Spaś se jomu njoco – a zewšym nic cełu dłujku zymu! Lěc mógu jomu pśijaśele to zymske spanje weto nawucyś? To zgóniju małe WITAJ-źiśi w toś tych bogaśe ilustrěrowanych kniglickach.
Wót 4 lět

Wie Igel Stachelchen endlich schlafen lernte, obwohl er den ganzen Winter am liebsten mit seinen Freunden Fußball spielen würde. Mit beigelegter deutscher Übersetzung.
Ab 4 Jahren

Zu den beliebten Wroblik Frido-Büchern erschien ein Ausmalheft mit den lustigen Illustrationen von Günter Wongel zum Miterleben der bisherigen Abenteuer von Spatz Frido und all seinen Freunden.
Das Ausmalheft bestellen

Beschreibung

Ako pśidank k woblubowanej kniglickowej seriji jo wujšeł zešywk z luštnymi ilustracijami. Pśi jich wumólowanju móžośo te same dyrdakojstwa dožywiś ako wroblik, myška, žabka, ježyk a šwjerce Laban, Lopo, Pušel, Šmurlak a Cypotak.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2134-2
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2009
16 b., barw. il., brošura

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

5,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Ako pśidank k woblubowanej kniglickowej seriji jo wujšeł zešywk z luštnymi ilustracijami. Pśi jich wumólowanju móžośo te same dyrdakojstwa dožywiś ako wroblik, myška, žabka, ježyk a šwjerce Laban, Lopo, Pušel, Šmurlak a Cypotak.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2134-2
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2009
16 b., barw. il., brošura