Cover

Kak jo elefant do gribow šeł

ilustrěrowała Martina Matlovičová, z górnoserbskeje rěcy pśestajił Gerat Nagora

Toś te źiśece knigły, kenž słušaju k nejwoblubowanjejšym wót Brězana, su jogo prědne knigły w dolnoserbskej rěcy. Kak jo se małej zeleznicy styskało, Bajka wó kruželu a Kak jo elefant do gribow šeł – tak se groni tym tśim wulicowańkam, kótarež jo spisowaśel něga za swójogo syna napisał.
Wót 5 lět

Beschreibung

W nich zgóniju małe cytarje, lěc jo mała zeleznica k morju dojěła, lěc jo mógał kružel mamje nowu suknju z města pśinjasć a lěc jo elefant gólu a w góli griby namakał. Knigły, kenž pśedlažyju teke w górnoserbskem a nimskem wudaśu, jo bogaśe ilustrěrowała słowakska wuměłcowka Martina Matlovičová.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2042-0
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2006
32 b., barw. il., kšuty wuwězk

Verfügbarkeit: Auf Lager

Lieferzeit (Arbeitstage): 2-3

4,90 €
inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten

Beschreibung

W nich zgóniju małe cytarje, lěc jo mała zeleznica k morju dojěła, lěc jo mógał kružel mamje nowu suknju z města pśinjasć a lěc jo elefant gólu a w góli griby namakał. Knigły, kenž pśedlažyju teke w górnoserbskem a nimskem wudaśu, jo bogaśe ilustrěrowała słowakska wuměłcowka Martina Matlovičová.

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2042-0
Sprache des Artikels Niedersorbisch
Bibliografische Angaben 2006
32 b., barw. il., kšuty wuwězk