Cover

Jónu je kónc sćerpliwosće

Wobrazy ze spowróćaneho swěta; ilustracija Maja Nagelowa
Křesćan Krawc poby w zašłych třoch lětach wjacore razy w krajach bywšeje Juhosłowjanskeje, hdźež zajimowaše so wosebje za wosud wot wójny potrjechenych ludźi. Rozmołwješe so z politikarjemi, wuměłcami, jednorym ludom. Trochu nas zadźiwa a snano tež zatrašuje, hdyž słyšimy wot nich nacionalistiske parole a namołwy k wójnje – jenož hdys a hdys je hłós nadźije a mjezsobneho zrozumjenja słyšeć ....

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1720-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1997
216 s., kapsna kniha čo. 155

artikel: na skłaźe

librowański cas (źěłabne dny): 2-3

6,90 €
inkl. 7% wobr. dank, k tomu librowańske kosty

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-1720-8
rěc artikela górnoserbski
bibliografiske daty 1997
216 s., kapsna kniha čo. 155