Naše nowostki

 • innen bröckelt die unerhörte schicht

  innen bröckelt die unerhörte schicht

  Měrana Cušcyna
  19,80 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Měrana Cušcyna entwirft in ihren Gedichten eine Welt, die vom nachbarlichen Zaun bis zum Tauschgut der Sprache reicht. Innensichten wechseln mit poetischen Begebenheiten und Erinnerungen. Dazwischen entwickelt sich ein Lautreichtum aus sprachspielerischen und spachergründenden Zeilen. Es tauchten Nächtebücher und vergilbte Briefe auf, die ein Leben lang getauscht wurden für das nicht Gelebte. Zwei Zungen treffen sich täglich, so könnte das Leitmotiv lauten, das auf das Alltägliche des Nachbarschaftlichen wie das Unalltägliche der Zweisprachigkeit verweist.

  Wenn das Wort total auf seine unheilvolle Nutzung abgeklopft wird, darf Victor Klemperers Lingua Tertii Imperii nicht fehlen. Auf bewegende, feinfühlige Weise gedenkt Měrana Cušcyna dem, was verloren ging oder verloren zu gehen droht. Wie nebenbei klingen Gänsesommer und Schmungks an und deuten darauf hin, dass auch literarische Größen wie Kito Lorenc und Elke Erb in diesem facettenreichen Band zu Gast sind.

 • Prěni raz

  Prěni raz

  16,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Marek ma prěni raz před wočimi swojich sobušulerjow a šikwaneje Matildy ze skakanskeje wěže skočić. Hana je měsac wot wučby wuzamknjena, dokelž je sobušulerjej nós złamała. Je wopušćeny dom na kromje města woprawdźe prawy blak za prěni rendezvous Jěwy a Feliksa? – Dźesać awtorow, dźesać stawiznow, ale wjele wjac dožiwjenjow a dóńtow. Hdyž sej młodźi ludźo potajnstwa žiwjenja wotkrywaja, je to z mnoho „prěnimi razami“, z někotrejžkuli překwapjenku, ale tež z njewěstosću a přesłapjenjom zwjazane.

  wot 12 lět

  Awtorki a awtorojo: Pětr Dźisławk, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Dušan Hajduk-Veljković, Andreja Chěžcyna, Měrka Mětowa, Sylwija Šěnowa, Diana Šołćina, Pětr Šołta, Měrćin Wjenk, Annamaria Zahonowa

 • Serbska protyka 2024

  Serbska protyka 2024

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  Za hłownu temu protyki lěta 2024 je so redakcija Serbskeje protyki za cyle wosebitu a z domiznu zwjazanu temu rozsudźiła – Jutry. Je to jedyn z najwobšěrnišich, wosebje štož přihoty nastupa, a zdobom jedyn z najrjeńšich našich nałožkow. Najwšelakoriše nastawki měli čitarjej tež wosebje to wotkryć, štož jednomu samomu při wopyće křižerjow na jutrownej njedźeli jako prěnje do mysli njepřińdźe: wobšěrne přihoty w konjencach a na statokach, organizacija koni, dźěła hospozow a wjele dalšich wažnych ćežišćow. Znajeće hižo historiske pozadki konjaceho gratu abo wěsće, kak je so křižerski grat do mórskeho muzeja dóstał? Runje tak nadeńdźeće w předležacej protyce wězo tež dalše literarne přinoški, hódančka a směški.
 • Serbska pratyja 2024

  Serbska pratyja 2024

  8,00 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja
  „W Zaspach se naspach.“ Pśi cytanju togo gronka mógał luź se mysliś, až jo wóstudno až tšach w titelnej jsy noweje Pratyje. Ale to njejo wěrno – cytajśo a woglědajśo se zaspicke pśinoski a bildki! W Pratyji za źiśi pśeraźijo wam Mara Winzer ze Zaspow, kak swóju šokoladu gótujo. W Pratyji za kśesćijanow cytaśo wó prědnej dolnoserbskej bibliji, ako jo se wudała 1824, ale njejo se biblija pomjeniła. A w nimskem źělu zgónijośo mjaz drugim wó genderowanju w dolnoserbšćinje a wó prědnej serbskej załožbje, wobstojecej wót 1789 do 1924. Dalšne temy: platoniska lubosć Wylema Šybarja, Miłoraz a strukturna změna, pśisud Mollerowych spiwaŕskich w běgu 450 lět, nimska wójnska baseń z lěta 1813 a jeje dolnoserbske pśebasnjenje 1913, konsekwence za nosenje Beatles-t-shirta na SRWŠ w lěśe 1969 a hyšći wjele wěcej. Lazowanje se lonujo za kuždego!
 • Der Bauingenieur Eberhard Deutschmann/Dučman • Zwischen Holzbaukunst und industriellem Bauen

  Der Bauingenieur Eberhard Deutschmann/Dučman • Zwischen Holzbaukunst und industriellem Bauen

  Kaun, Betina
  24,90 €
  inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

  Mit der Lausitzer Holzbaukunst verbinden sich pittoreske Landschaftsbilder, Blockbauten des Spreewaldes und sorbische Traditionen. Durch das industrielle Bauen entstanden Industriegiganten wie das Energiekombinat Schwarze Pumpe und die Wohnbauten und Großsiedlungen der Spät- und Nachkriegsmoderne. In diesem Spannungsfeld bewegt sich das Wirken des deutsch-sorbischen Bauingenieurs Eberhard Deutschmann (1926 - 2005). Diese erste Werkpräsentation stellt gleichzeitig eine Würdigung zum 20. Todestag und zum 100. Geburtstag des Bauingenieur dar, welcher zu den bedeutenden Vertretern des industriellen Bauens und der Ingenieurbaukunst zählt.

Serbska hudźba

 

Aktualne informacije

Wo ryćerskim času w serbskej rěči
Wo ryćerskim času w serbskej rěči

Sej wosebitosće ryćerskeho časa w serbskej rěči wotkryć, to zmóžnja prěnja serbska kniha „Wo ryćerjach a jich hrodach“, kiž staj z němskeje rěče Andreja Chěžcyna a Měrćin Chěžka přełožiłoj.Małym čitarjam wotewrja so zajimawy čas w srjedźowěku, jako podstejachu ryćerjej a jeho družbinje słužownicy, stražnicy abo rjemjeslnicy.

Knižna premjera

21.09.2023, 17.00 hodź., Kulturny dom Smjerdźaca

dalše informacije»
„Prěni raz“ ‒ knižna premjera za młodostnych we Worklecach
„Prěni raz“ ‒ knižna premjera za młodostnych we Worklecach

Na knižnu premjeru antologije „Prěni raz“ 

6.10.2023, 20.00 hodź., w młodźinskim klubje we Worklecach

přeprošujetej jara wutrobnje LND a młodźinski klub. Na literarno-hudźbnym zarjadowanju čitataj Annamaria Zahonowa a Měrćin Wjenk, hudźbne wobrubjenje přewza skupina „Trojozynk“.

dalše informacije»
Reprezentatiwne wudaće k cyłkownemu tworjenju Jürgena Maćija předleži
Reprezentatiwne wudaće k cyłkownemu tworjenju Jürgena Maćija předleži

Sym spytał wobrazy wuhrjebać, kiž stawizny powědaja, kiž maja ze mnu a ze zańdźenym časom činić. Su-li dobre fota, wozmje sej je wobhladowar sobu na duchowne pućowanje.“ Tak pisa Budyski fotografikar Jürgen Maćij w swojim, runje w LND wušłym wobrazowym zwjazku Ducy domoj. Unterwegs nach Hause“.

Knižna premjera

3.10.2023, 18.00 hodź., Hród Lichań/Spreewiese

dalše informacije»
Křižerjo w srjedźišću ─ Serbska protyka na lěto 2024 wušła
Křižerjo w srjedźišću ─ Serbska protyka na lěto 2024 wušła

Dypkownje ze spočatkom nazymy dóńdźe tež lětsa najnowši lětnik Serbskeje protyki čitarjam do domu. Serbska protyka za lěto 2024 wabi čitarstwo do čitanja wěnujo so w praktiskej rubrice hojenju a lěkarstwu, we hłownym dźělu jutram, do- a pojutrownym přihotam a nadawkam, hlada kucharce a šwalči přez ramjo, wěnuje so křižerskej bitwje a křižerskim dopomnjenkam, a nazhonjenjam, a wězo poda so dale do dalokeho swěta.

Knižna premjera

19.10.2023, 19.00 hodź, Stare dwórnišćo Radwor

dalše informacije»
„Prěni raz“ ‒ dźesać nowych powědkow za młodych čitarjow
„Prěni raz“ ‒ dźesać nowych powědkow za młodych čitarjow

Pisany miks temow, kaž hudźba, sport, konkurenca, lubosć, přećelstwo, sony abo mobbing ‒ to wočakuje młodych čitarjow wot 12 lět w runje wušłej antologij „Prěni raz“. Dźesać nowych powědkow z pjera načasnych serbskich awtorow wěnuja so dožiwjenjam a dóńtam młodych ludźi.

dalše informacije»