Cover

Im Reich der schönen, wilden Natur / W raju rjaneje, njeskludźeneje přirody

Rysowar krajinow Hendrich Božidar Wjela 1778–1805; wudałoj Serbski muzej Budyšin, Kulturnohistoriski muzej Zhorjelc; redakcija Christina Boguszowa, Marius Winzeler
Ženij bu Wjela wot rowjenka mjenowany a k sławje wuměłca přisporješe samo Johann Wolfgang von Goethe. Bjezdwěla zabjerje Wjela wuznamne městno mjez wuměłcami swojeje doby w Němskej, jeho tworjenje runa so mišterstwu sławneho Caspara Davida Friedricha.

Wopisowanje

Ženij bu Wjela wot rowjenka mjenowany a k sławje wuměłca přisporješe samo Johann Wolfgang von Goethe. Bjezdwěla zabjerje Wjela wuznamne městno mjez wuměłcami swojeje doby w Němskej, jeho tworjenje runa so mišterstwu sławneho Caspara Davida Friedricha. Hačrunjež jara młody zemrě, zawostaji wobšěrne žiwjenske dźěło, kotrež njeje zdawna hišće dowuslědźene. Tuž skićachu Wjelowe 200. posmjertniny dobru składnosć, jeho žiwjenje a skutkowanje w nowych wědomostnych studijach hłubšo rozjimać. Předležaca monografija zjednoća přinoški wosom wědomostnikow ze serbskim a ruskim zjećom, w zapisu twórbow je dźěłam wotpowědny wobraz přirjadowany.
Dalši partnerojo toho projekta běchu Załožba za serbski lud, Budyski měšćanski muzej a Anhaltska wobrazowa galerija Dessau

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2026-0
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty 2005
232 s., wjele barbnych a čornoběłych wobrazow, kruta wjazba

artikl na składźe

čas dodawanja (dźěłowe dny): 2-3

24,90 €
inkl. 7% wobr. dawka, k tomu kóšty dodawanja

Wopisowanje

Ženij bu Wjela wot rowjenka mjenowany a k sławje wuměłca přisporješe samo Johann Wolfgang von Goethe. Bjezdwěla zabjerje Wjela wuznamne městno mjez wuměłcami swojeje doby w Němskej, jeho tworjenje runa so mišterstwu sławneho Caspara Davida Friedricha. Hačrunjež jara młody zemrě, zawostaji wobšěrne žiwjenske dźěło, kotrež njeje zdawna hišće dowuslědźene. Tuž skićachu Wjelowe 200. posmjertniny dobru składnosć, jeho žiwjenje a skutkowanje w nowych wědomostnych studijach hłubšo rozjimać. Předležaca monografija zjednoća přinoški wosom wědomostnikow ze serbskim a ruskim zjećom, w zapisu twórbow je dźěłam wotpowědny wobraz přirjadowany.
Dalši partnerojo toho projekta běchu Załožba za serbski lud, Budyski měšćanski muzej a Anhaltska wobrazowa galerija Dessau

Zusatzinformation

ISBN 978-3-7420-2026-0
rěč artikla němsce, hornjoserbsce
bibliografiske daty 2005
232 s., wjele barbnych a čornoběłych wobrazow, kruta wjazba